Publicerat 24 november, 2020

Fasadgruppen avser genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm

Fasadgruppen avser att genomföra en nyintroduktion av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, Stockholmsbörsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nasdaq Stockholm har gjort bedömningen att Fasadgruppen uppfyller noteringskraven och har bekräftat att börsoperatören kommer att godkänna bolagets ansökan om upptagande till handel på Stockholmsbörsen på sedvanliga villkor.

Fullständiga villkor för erbjudandet kommer att ingå i prospektet, som förväntas publiceras under det fjärde kvartalet 2020. Första dagen för handel beräknas vara under det fjärde kvartalet 2020.

Erbjudandet omfattar en nyemission på 300 miljoner kronor och en försäljning av befintliga aktier som erbjuds av de säljande aktieägarna.

Ankarinvesterare är Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors som har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 475 miljoner kronor till en värdering om upp till 2,7 miljarder kronor.

- Fasadgruppen är en helhetsleverantör av hållbara fasader och vår verksamhet är gynnsamt positionerad mot underliggande bostads- och renoveringsbehov samt de ökade kraven på hållbarhet och energieffektivisering. Vi har hittills bara skrapat på ytan till den potential som finns avseende såväl konsolidering som utveckling av erbjudandet och vår affärsmodell. Vi ser nu fram emot nästa steg i vår resa i noterad miljö, med målet att fortsätta leverera lönsam tillväxt, kommenterar Pål Warolin, vd för Fasadgruppen.

- Fasadgruppen består av välskötta och lönsamma entreprenörsdrivna företag som verkar under egna varumärken med stark lokalkännedom, med möjlighet att dra nytta av gruppens gemensamma styrkor och kompetenser inom allt från erbjudande till styrning. Det har visat sig vara en utmärkt kombination och styrelsen bedömer att koncernen nått en storlek där en börsnotering skulle stärka Fasadgruppens varumärke och attraktion bland såväl potentiella förvärvskandidater som medarbetare och kunder, kommenterar Per Sjöstrand, styrelseordförande i Fasadgruppen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]