[ Annons ]

Den totala kontorsytan i Stockholm har vuxit med 10 procent på lika många år. Foto: Industrifakta
Publicerat 25 april, 2016

Färre tomma kontor i Stockholm

Vakansgraden på Stockholms kontorsmarknad håller sig låg trots att andelen kontorsyta vuxit med 10 procent på lika många år.

[ Annons ]

Kontorsvakanser i Stockholm

Fastighetsbolaget Kungsleden hade en vakansgrad på strax under 9 procent i sitt kontorsbestånd 2015.

För Klöverns kontor i Stockholms södra område var motsvarande siffra 6 procent år 2015.

Även om vakansgraden i Stockholms kontorsbestånd steg marginellt under 2015 så är de två senaste årens nivåer de lägsta sedan början på 2000-talet. Det framgår av nya siffror från Industrifakta, ett analysföretag som tar fram statistik till den europeiska fastighetsdatabasen Europromis.

I Stockholms stad har kontorsytan enligt Industrifakta ökat med ca 10 procent de senaste tio åren, baserat på tillkommande ytor genom ny- och tillbyggnad, exklusive eventuell konvertering. Antalet sysselsatta inom kontorssektorn har under samma period ökat med 11 procent, alltså i nivå med kontorsytans ökning.

Fastighetsdatabasen Europromis sammanställer utvecklingen av ett antal jämförbara marknadsdata för kontorsmarknaden och detaljhandeln i 50 större städer i Europa. Industrifakta ansvarar för orterna Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Som jämförelse visar Industrifaktas beräkningar att vakansgraderna i både Köpenhamn och Helsingfors var högre än i Stockholm.

Källa: Industrifakta AB, Europromise

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]