Mot Grev Turegatan blir det ett nytt torgrum med grönska och uteserveringar. Marmorhallarna restaureras och får en helt ny tunnelbaneentré.
Publicerat 6 februari, 2019

Färre rivningar i Stureplanskvarteret

Idag presenterade Stockholms grönblå koalition planerna för ombyggnad av Stureplanskvarteret. De ursprungliga planerna på att riva stora delar av kvarteret är nu skrotade.

När den nya fastighetsägaren Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, presenterade sina planer för Sturekvarteren 2015 utlöste det en massiv proteststorm. Ambitionen var att göra en luftigare och mer tillgänglig galleria med mer plats för handel och kontor. Men det innebar att riva flera hus för att ersätta med nya och flera påbyggnader. Trots flera omtagningar kom planerna att återremitteras till stadsbyggnadskontoret i november 2017.

[ Annons ]

Sedan dess har det varit tyst.

Tills dagens debattartikel i SvD undertecknad av stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) med koalitionskollegor i stadsbyggnadsnämnden där de nya planerna sammanfattas: ” Det nya förslaget präglas i stället av kulturhistoriska hänsyn, av att minimera ingreppen i stadsmiljön samt fokus på hur verksamheten runt kvarteret ska kunna pågå som normalt under projekttiden.”

Under onsdagen samlade de till pressträff inne i Marmorhallarna som ska renoveras för att få tillbaka sin forna prakt. Här kommer det också att öppnas upp en helt ny entré från tunnelbanan.

– Det har varit mycket känslor inblandade. Och det är inte konstigt efter rivningar och de stora omdaningar som varit. Därför måste man jobba mycket djupare med den här typen av ombyggnationer än man gjort tidigare, säger Joakim Larsson till Fastighetstidningen.

Det kommer fortfarande att ske rivningar, men i betydligt mindre omfattning. Det som främst kommer att märkas utåt är att den ursprungliga fasaden på Bångska palatset ska återställas och få tillbaka de ursprungliga utsmyckningarna i form av statyetter. Även den förvanskade fasaden på Stureplan 2 ska rekonstrueras.

Ombyggnationen kommer pågå under sju år och hela arbetet ska göras i etapper. Fördelen med det förfarandet tryckte de församlade politikerna på vid ett flertal tillfällen.

– Det var varit mycket oro kring hur man under ombyggnationen skulle klara av att hantera all den handel och de restauranger som finns här. Och, efter att vi jobbat så mycket med att få hit nattlivet, hur skulle vi klara en ombyggnation på fem till åtta år? sa Joakim Larsson.

Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, fyllde i:

– Vi hade också de anrika verksamheterna Sturehof och Hedengrens bokhandel som hotades i sina grundvalar. Där kan vi nu se att det finns lösningar som gör att det kommer att fungera under hela byggnadstiden. Det är vi väldigt glada för.

Men ska man se detta som att en ny och försiktigare era i stadsbyggandet tar vid?

– Vi gick till val på det.  Och sedan vi tog vid i oktober har vi varit tydliga med att vi vill se en bättre anpassning av denna typ av projekt till den befintliga bebyggelsen i ett område. Men det innebär inte att vi är emot förändring och nya tillskott i staden. Men det måste ske med större hänsyn till staden historia än vad vi sett de senaste åren, säger Joakim Larsson.

Med tanke på att ha tvingats backa så pass mycket i sina planer så skulle man kunna misstänka en viss besvikelse hos fastighetsägaren. Men det är inget fastighetsägaren ADIAs representant Charlotta Rosén, projektledare för Sturekvarteret på TAM Group, vill kännas vid.

– Vi har sen återremissen hösten 2017 jobbat väldigt noga med de synpunkter vi fick från allmänheten och stadshuset. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret

har vi kunnat utveckla ett förslag som håller fast vid den gemensamma visionen att lyfta fram kvarteret för fler, att lyfta de historiska pärlorna och att skapa bättre kontorsmiljöer. Det kan vi åstadkomma även med det reviderade förslaget. Och ett brett förankrat förslag är naturligtvis bättre för fastighetsägaren. Så jag är jättenöjd med utvecklingen.

Men ni har trots allt tvingats backa ganska så rejält…

– Sammantaget är det en bra kompromiss. Det blir väldigt vackert och pampigt när det gäller de restaurerade fasaderna. Sen är det såklart alltid så att de effektiva kvadratmetrarna på kontoren vill man alltid åt. Men på det stora hela så är detta ett bättre förslag, säger Charlotta Rosén.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]