Publicerat 18 juni, 2018

Färre positiva till nyproduktion

Varannan svensk är positiv till att köpa en nyproducerad bostad vilket är en minskning med sju procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan.

Fastighetsbyrån har genomfört en Novusundersökning där 1 614 svenskar har svarat på frågor om sin boendesituation. Antalet tillfrågade som uppger att de är positiva till att köpa en nyproduktion har minskat med sju procentenheten sedan samma undersökning genomfördes förra året.

[ Annons ]

– Affärsmodellen, att binda sig flera år innan inflyttning, är svår när det finns en osäkerhet kring utvecklingen på marknaden. Och konsumenternas inställning har förändrats relativt snabbt. Målgruppen för nyproduktion har oftast inte akut behov av att byta bostad och många väljer nu att inte flytta. Konsekvensen blir minskat byggande vilket är väldigt olyckligt, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

63 procent av de som inte är positiva till att köpa en nyproduktion anger att anledningen till det är för att det är dyrt. 29 procent anser istället att det är opersonligt, medan 24 procent upplever att det är svårt att bedöma boendets kostnader och framtida ekonomi.

– Det finns ett stort behov av att få fram fler billigare alternativ – både bostadsrätter, hyresrätter och villor. Det finns flera exempel där man lyckats men både riksdags- och kommunpolitiker kan göra mer för att underlätta möjligheterna att bygga billigare. Vi mäklare kan bli bättre på att upplysa spekulanterna om vad de betalar för när de anser en att ny bostad är för dyr. Även vägleda mer kring hur man bedömer ekonomiska planer och kalkyler för att öka tryggheten, säger Henrik Lenander.

Om Novus-undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1614 intervjuer genomförts under perioden 16 maj-6 juni 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. I maj 2017 genomfördes motsvarande Novusundersökning med 1611 genomförda intervjuer. Vissa av frågorna ställdes på samma sätt och kan därmed jämföras med året resultat.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]