Åtta av tio fastighetsbolag kommer att minska produktionen av hyresbostäder och kommersiella lokaler om Företagsskattekommitténs förslag går igenom. Det visar en enkätundersökning som Fastighetsägarna låtit göra.
Publicerat 1 september, 2014

Färre hyresbostäder om skatteförslag går igenom

Åtta av tio fastighetsbolag kommer att minska produktionen av hyresbostäder och kommersiella lokaler om Företagsskattekommitténs förslag går igenom. Det visar en enkätundersökning som Fastighetsägarna låtit göra.

Hela åtta av tio fastighetsbolag kommer att minska sin produktion av hyresbostäder och kommersiella lokaler om Företagsskattekommitténs förslag går igenom. Dessutom kommer hälften av dessa att minska produktionen med mer än 60 procent och var fjärde kommer i princip att stoppa all produktion visar Fastighetsägarnas enkät.

[ Annons ]

I Företagsskattekommittén slutbetänkande ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)” föreslås bland annat att möjligheten till ränteavdrag inom bolagssektorn begränsas kraftigt. Förslagen kombineras med en sänkning av bolagsskatten.

Branscher och företag som lånar pengar för att bedriva sin verksamhet drabbas hårt av förslaget, särskilt lågavkastande företag, vilket det finns många av inom fastighetsbranschen, menar Fastighetsägarna.

Många företag inom i fastighetsbranschen investerar i produktion av hyresbostäder och kommersiella fastigheter, där tidsspannet mellan investering och hyresintäkterna är lång. För fastighetssektorn rör det sig, enligt kommitténs beräkningar, om en kostnadsökning på 3,2 miljarder kronor.
– Enligt vår enkät kommer kommitténs förslag att påverka produktionen av fastigheter mycket kraftigt. I en situation där det råder omfattande bostadsbrist vore det mycket olyckligt, säger Ulla Werkell, skatteexpert hos Fastighetsägarna Sverige.

Ulla Werkell menar att förslaget kommer att slå hårt mot verksamhet som kräver stora lån för att förverkligas, bland annat fastigheter för kontor och butiker men även infrastruktur i allmänhet.
– En annan viktig grupp som kan drabbas är nystartade innovationsföretag. Ibland kan man få intrycket att alla har riskkapital i ryggen. Men de flesta är beroende av lån. Eftersom det ofta dröjer innan de börjar tjäna pengar, kommer förslaget att vara förödande även för dem, säger Ulla Werkell.

Fastighetsägarnas enkät har besvarats av 326 fastighetsföretag i 28 städer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]