Foto: Shutterstock
Publicerat 22 februari, 2018

Fånga solen utan lov

Regeringen vill förenkla för den som vill satsa på solenergi. Följer solcellspaneler och solfångare byggnadens form ska det inte krävas bygglov.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en förenkling av regelsystemet för bygglov. Enligt förslaget slopas kravet på bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form. Detta på en byggnad inom ett detaljplanelagt område. Tanken är att underlätta omställningen till förnybar el och samtidigt avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.

[ Annons ]

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, ger förslaget tummen upp även om han menar att bygglovsfrågor sällan är det största hindren när fastighetsägare vill montera solceller.

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]