Fabege stärker närvaron i Arenastaden i Solna genom ett förvärv av 7 350 kvadratmeter kommesiella lokaler i området.
Publicerat 18 oktober, 2013

Fagebe fortsätter att växa i Arenastaden

Fabege stärker närvaron i Arenastaden i Solna genom ett förvärv av 7 350 kvadratmeter kommesiella lokaler i området.

Fabege har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Tömmen 1, Gårdsvägen 2-4 i Arenastaden. Säljare är tre privata fastighetsägare.

[ Annons ]

Fastigheten inrymmer cirka 7 350 kvadratmeter kommersiella lokaler fördelat på kontor, industri och lager. Vid tillträdet är fastigheten delvis vakant och ger Fabege möjlighet att erbjuda lokaler även till mindre hyresgäster, något som annars varit svårt i Arenastaden.

Fastigheten förvärvas i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor. Hyresvärdet är cirka åtta miljoner kronor.

– Affären är ett led i vår fortsatta strategiska fokusering och ambition att växa i våra prioriterade områden, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]