Publicerat 6 februari, 2023

Fabeges förvaltningsresultatet sjönk rejält, sänker utdelningen (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Fabege redovisar en rejäl nedgång i förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna steg till 781 miljoner kronor (746), en ökning med 4,7 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 574 miljoner kronor (569), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 235 miljoner kronor (418), en minskning med 43,8 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -3 665 miljoner kronor (2 165). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -61 miljoner kronor (140).

Resultatet före skatt var -3 494 miljoner kronor (2 723).

Resultatet efter skatt blev -2 729 miljoner kronor (2 258).

Resultat per aktie hamnade på -8,68 kronor (7,02).

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,40 kronor per aktie (4,00), en sänkning med 40 procent. Utdelningen föreslås ske kvartalsvis med vardera 0,60 kronor per aktie.

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 173 kronor per aktie (171).

- 2022 präglades av en osäker omvärld med kraftigt stigande inflation och höjda räntor. Vi levererar ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och positiv nettouthyrning. Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är god med bra efterfrågan på kontorslokaler i våra områden, dock något mer avvaktande mot slutet av året, säger Stefan Dahlbo, vd i Fabege i bokslutet.

- Vi är trygga med vår stabila finansiella situation och att vi har faciliteter på plats för kommandeinvesteringar och refinansiering av obligationsförfall, avslutar Stefan Dahlbo.

Fabege, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter7817464,7%
Driftöverskott5745690,9%
Förvaltningsresultat235418-43,8%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-3 6652 165
Värdeförändringar derivat, orealiserat-61140
Resultat före skatt-3 4942 723
Nettoresultat-2 7292 258
Resultat per aktie, kronor-8,687,02
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor1731711,2%
Utdelning per aktie, kronor2,404,00-40,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]