Publicerat 20 oktober, 2020

Fabeges förvaltningsresultatet sjönk med 5 procent i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Fabege redovisar lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol. .

Hyresintäkterna uppgick till 696 miljoner kronor (683), en ökning med 1,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 538 miljoner kronor (542), en minskning med 0,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 376 miljoner kronor (397), en minskning med 5,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 743 miljoner kronor (921).

Resultatet efter skatt blev 574 miljoner kronor (714), en minskning med 19,6 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 153 kronor (138).

Fabege, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter6966831,9%
Driftöverskott538542-0,7%
Förvaltningsresultat376397-5,3%
Resultat före skatt743921-19,3%
Nettoresultat574714-19,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor15313810,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]