Publicerat 20 oktober, 2020

Fabeges förvaltningsresultatet sjönk med 5 procent i tredje kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Fabeges förvaltningsresultat sjönk med 5 procent i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 696 miljoner kronor (683), en ökning med 1,9 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 538 miljoner kronor (542), en minskning med 0,7 procent mot föregående år. Överskottsgraden var 77 procent (79).

Förvaltningsresultatet sjönk till 376 miljoner kronor (397), en minskning med 5,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 743 miljoner kronor (921). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 391 miljoner kronor (743) och orealiserade värdeförändringar på räntederivat med -24 miljoner kronor (-215).

Resultatet efter skatt blev 574 miljoner kronor (714), en minskning med 19,6 procent mot föregående år. Vinsten per aktie var 1,75 kronor (2,16).

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie låg på 153 kronor (138) per den 30 september.

Nettouthyrningen var -16 miljoner kronor (-5) i tredje kvartalet.

Den negativa nettouthyrningen i tredje kvartal kan till stor del förklaras av aktiva uppsägningar
i blivande utvecklingsfastigheter, men även att ett antal kunder av olika skäl valt att säga upp eller minska sina ytor. Arbetet med större uthyrningar tar längre tid och under de senaste två kvartalen har det varit svårt att få klart avtal på stora objekt. Diskussioner fortsätter dock i konstruktiv anda. Normalt sett är tredje kvartalet lugnt med få avslut. I september märks åter en ökande förfrågan på lokaler i bolagts områden. I de omförhandlingar som genomförts under året har hyresvärdet ökat med i genomsnitt 19 procent. En del omförhandlingar har dock, med hänsyn till pandemin, skjutits upp.

Efter sommaren har finansieringsmarknaden återhämtat sig markant och tillgången på finansiering har varit god. Fabege emitterade under kvartalet nya obligationer för drygt 2 miljarder kronor och omsatte knappt 2 miljarder kronor på certifikatmarknaden, på över tiden allt bättre villkor. I princip är marknaderna tillbaka på nivåerna från början av året, innan pandemin utbröt.

- Pandemin och dess effekter är, som sagt, långt ifrån över. Exakt vilka följderna kommer att bli är för tidigt att säga. Detta gäller såväl svensk som internationell ekonomi och det gäller till exempel förändrade arbets- och resvanor. Vi kommer troligen att se mer arbete på distans, färre arbetsresor för rena avstämningsmöten och fler digitala möten. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt erbjudande för att alltid vara i framkant. Vår övertygelse är att kontor kommer att behövas mer än någonsin för att utveckla bolag, bygga kultur och gemenskap, men hela tiden förändras hur de skall vara disponerade, hur flexibilitet uppnås, hur tekniska lösningar integreras med mera. Fabeges mål är att alltid vara en bra partner för våra kunder, att lyssna och att utvecklas tillsammans. Detta är nu viktigare än någonsin, kommenterar vd Stefan Dahlbo framtidsutsikterna i delårsrapporten.

Fabege, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter6966831,9%
Driftöverskott538542-0,7%
Förvaltningsresultat376397-5,3%
Resultat före skatt743921-19,3%
Nettoresultat574714-19,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor15313810,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]