Foto: Fabege
Publicerat 6 maj, 2019

Fabege säljer till KPA Pension

Fabege säljer fastigheten Pelaren 1 i Söderstaden. Köpare är KPA Pension och försäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1,6 miljarder kronor.

Enligt Fabege ligger försäljningen i linje med bolagets övergripande strategi att ”avyttra fullt utvecklade fastigheter och skapa nya värden genom att fortsätta utveckla byggrätter i attraktiva tillväxtområden i Stockholm.”

[ Annons ]

Pelaren 1 ligger med sina cirka 21 500 kvadratmeter mitt emot Tele2 Arena och Globen.

I bottenvåningen finns en restaurang, i övrigt är den enskilt största hyresgästen mobiloperatören Tre, som disponerar cirka 70 procent av byggnaden.

Byggnaden färdigställdes under hösten 2018 och är miljöcertifierad enligt BREEAM-SE nivå Very Good.

– Försäljningen bevisar att transaktionsmarknaden är fortsatt stark i Stockholm. Efterfrågan på moderna kontor i bra lägen är god och vi ser ingen avmattning i antal förfrågningar från institutionella placerare, säger Klaus Hansen Vikström, Vice VD och Chef Affärsutveckling på Fabege.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]