Publicerat 9 juli, 2021

Fabege ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 715 miljoner kronor (696), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 541 miljoner kronor (526).

Förvaltningsresultatet uppgick till 369 miljoner kronor (359).

Resultatet före skatt var 1 484 miljoner kronor (6).

Resultatet efter skatt blev 1 183 miljoner kronor (-15), och per aktie 3,67 kronor (-0,05).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 160 kronor (150).

"Transaktionsmarknaden har fortsatt att vara stark under 2021 med rekordmånga affärer, även om det främst är inom bostäder och logistik. Det har dock gjorts några transaktioner avseende kontor i våra områden på väldigt bra nivåer. Marknads- analytiker tror, liksom jag, på en fortsatt stark marknad för kontorsfastigheter i attraktiva lägen", säger vd Stefan Dahlbo.

Överlag är Dahlbo nöjd med prestationen under kvartalet.

"Jag är nöjd med kvartalet ur flera aspekter särskilt den ökade aktiviteten på hyresmarknaden som avspeglar sig i vår starka nettouthyrning på 56 miljoner kronor och i omförhandlingarna som ökade med 12 procent. Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning även om Q3 traditionellt är ett svagare kvartal", säger han.

Fabege, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter7156962,7%
Driftöverskott5415262,9%
Förvaltningsresultat3693592,8%
Resultat före skatt1 484624 633,3%
Nettoresultat1 183-15
Resultat per aktie, kronor3,67-0,05
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor1601506,7%

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]