Publicerat 26 april, 2021

Fabege minskade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Fabege redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 707 miljoner kronor (711), en minskning med 0,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 506 miljoner kronor (520), en minskning med 2,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 346 miljoner kronor (369), en minskning med 6,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 094 miljoner kronor (1 979).

Resultatet efter skatt blev 863 miljoner kronor (1 574), en minskning med 45,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,64 kronor (4,78), vilket innebär en minskning med 44,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 154 kronor (152).

Fabege, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter707711-0,6%
Driftöverskott506520-2,7%
Förvaltningsresultat346369-6,2%
Resultat före skatt1 0941 979-44,7%
Nettoresultat8631 574-45,2%
Resultat per aktie, kronor2,644,78-44,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor1541521,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]