Publicerat 4 februari, 2021

Fabege minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Fabege redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Utdelningen höjs.

Hyresintäkterna uppgick till 703 miljoner kronor (724), en minskning med 2,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 528 miljoner kronor (539), en minskning med 2,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 370 miljoner kronor (394), en minskning med 6,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 279 miljoner kronor (2 755).

Resultatet efter skatt blev 1 034 miljoner kronor (2 502), och per aktie 1,75 kronor (7,56).

I utdelning föreslås 3,60 kronor (3,20). Utdelningen ska betalas ut vid två tillfällen, båda gånger på 1,80 kronor per aktie.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 155 kronor (145).

Fabege, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter703724-2,9%
Driftöverskott528539-2,0%
Förvaltningsresultat370394-6,1%
Resultat före skatt1 2792 755-53,6%
Nettoresultat1 0342 502-58,7%
Resultat per aktie, kronor1,757,56-76,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor1551456,9%
Utdelning per aktie, kronor3,603,2012,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]