Publicerat 4 februari, 2021

Fabege minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, höjer utdelningen (uppdatering)

(Uppdatering avser mer information)

Fastighetsbolaget Fabege redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Utdelningen höjs.

Hyresintäkterna uppgick till 703 miljoner kronor (724), en minskning med 2,9 procent mot föregående år. Minskningen beror främst på försäljning av fastigheter.

Driftnettot uppgick till 528 miljoner kronor (539), en minskning med 2,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 370 miljoner kronor (394), en minskning med 6,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 279 miljoner kronor (2 755).

Resultatet efter skatt blev 1 034 miljoner kronor (2 502), och per aktie 1,75 kronor (7,56).

I utdelning föreslås 3,60 kronor (3,20). Utdelningen ska betalas ut vid två tillfällen, båda gånger på 1,80 kronor per aktie.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 155 kronor (145).

"Trots den exceptionella perioden har både hyresnivåer och värderingar stått emot väl under året. I omförhandlingar var den genomsnittliga ökningen av hyresvärdet 20 procent. Volymen omförhandlingar minskade till följd av att flera förhandlingar skjutits upp med anledning av pandemin”, säger vd Stefan Dahlbo i rapporten.

Bolagets nettouthyrning var negativ med 45 miljoner kronor, vilket är ett resultat av uppsägningar av blivande utvecklingsfastigheter men också för att kunder av olika skäl sagt upp sina ytor. Vakansgraden har ökat under året.

”Vi har förstärkt vårt uthyrningsteam och kommer under 2021 satsa på att få upp uthyrningsgraden i förvaltningsportföljen”, säger Dahlbo.

Rabatter och reserveringar på grund av pandemin har varit på 64 miljoner kronor under året, varav 18 miljoner har återbetalats till Fabege via statliga hyresstödsprojektet.

Fabege, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter703724-2,9%
Driftöverskott528539-2,0%
Förvaltningsresultat370394-6,1%
Resultat före skatt1 2792 755-53,6%
Nettoresultat1 0342 502-58,7%
Resultat per aktie, kronor1,757,56-76,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor1551456,9%
Utdelning per aktie, kronor3,603,2012,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]