Med lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) ska Fabege nu investera i miljöcertifierade fastighetsprojekt i Arenastaden. Tidigare har EIB huvudsakligen finansierat projekt inom transport- och energieffektiviseringar, men nu tar de även steget in i fastighetssektorn.
Publicerat 6 oktober, 2015

Fabege lånar från Europeiska Investeringsbanken

Med lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) ska Fabege nu investera i miljöcertifierade fastighetsprojekt i Arenastaden. Tidigare har EIB huvudsakligen finansierat projekt inom transport- och energieffektiviseringar, men nu tar de även steget in i fastighetssektorn.

EIB är en institution inom EU, som ägs av EU:s medlemsstater. EIB tillhandahåller långfristig finansiering för projekt som stödjer en långsiktigt hållbar utveckling.

[ Annons ]

– I rollen som EU:s bank, har Europeiska Investeringsbanken gjort kampen mot klimatförändringar till en av sina främsta prioriteringar. Vi är därför glada över att tillsammans med Fabege stödja byggandet av nära-nollenergi-byggnader, eftersom detta projekt kommer att bidra till ökad användning av förnybar energi, minskad energiförbrukning och hållbar stadsutveckling, säger Jan Vapaavuori, EIB’s vice ordförande med ansvar för verksamheten i Sverige.

Fabege, som nyligen korades nyligen till världens åttonde mest hållbara fastighetsbolag enligt GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, bestämde sig för ett antal år sedan att miljöcertifiera alla nybyggnationer enligt BREEAM-SE. Nyligen togs nästa beslut om att gå vidare med certifiering av det befintliga beståndet enligt BREEAM In-Use.
– Våra kunder ställer tuffare krav och det gör att vi hela tiden sporras att ta nästa steg. Nu känns det extra roligt att också kapitalmarknaden satsar på att tillhandahålla finansiering för hållbara investeringar, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

I och med den beviljade krediten från EIB kommer nu även hållbar finansiering in som en viktig och positiv pusselbit i utvecklingen.
– Det har varit en inspirerande process att i samarbete med EIB utveckla nya former för grön fastighetsfinansiering och vi är mycket glada över att ha kommit i mål som första fastighetsbolag med denna typ av grön finansiering, kommenterar Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef Fabege.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]