Publicerat 12 mars, 2021

Fabege har skrivit markanvisningsavtal med Huddinge kommun

Fastighetsbolaget Fabege har skrivit ett markanvisningsavtal med Huddinge kommun i Flemingsbergsdalen. De får därmed ensamrätt i förhandlingar med kommunen om markförvärv och exploatering, förmedlas det via ett pressmeddelande.

Det totala området omfattar 220 000 kvadratmeter, varav 190 000 är vigt åt kommersiella ytor och 30 000 avser bostäder.

Den totala köpeskillingen för markanvisningsområdena och de planerade fastigheterna därpå beräknas uppgå till drygt 800 miljoner kronor.

En tilläggsköpeskilling ska även betalas till WA Fastigheter uppgående till 270 miljoner kronor.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]