Publicerat 18 mars, 2021

Fabege halverar klimatpåverkan i nytt bygge – använder begagnat material

Fastighetsbolaget Fabege har inlett projekteringen av Parkhuset i Solna Business Park. Målsättningen är att minska ned klimatpåverkan i bygget med hälften, däribland genom att återanvända material till betongstommen.

Ett preliminärt resultat av den utredning som företaget gjort tillsammans med RISE, NCC och Codedesign visar att cirka 3 500 kvadratmeter håldäckselement kan återbrukas. Vidare byggs huset med trästomme och andra mer klimatsmarta material. Totalt bedöms utsläppen minska per kvadratmeter till 225 kg co2/kvm, rån vanliga cirka 450 kg co2/kvm.

Inga finansiella effekter anges.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]