Publicerat 16 augusti, 2021

Fabege föreslås få markanvisning för fastigheter i Hammarby Sjöstad

Fastighetsbolaget Fabege och Stockholms stad har kommit överens om en markanvisning på två tomträttsfastigheter i Hammarby Sjöstad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Markanvisningen avser tomrätterna Korphoppet 6 och intilliggande Korphoppet 7, där Fabege i dagsläget är ägare till de kringliggande fastigheterna.

Där föreslås att den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg ska sammanläggas på den lägre nivån och utvecklas till en stadsgata med byggnader längs bägge sidor. Avsikten som Fabege kan komma att genomföra är att skapa ett stadsrum med bland annat mellan 4 000 till 5 000 kontorsarbetsplatser, hotell, bostäder och ett torg.

Beslutet om markanvisning kommer fattas i exploateringsnämnden den 17 juni. En markanvisning är en option att ensam få förhandla med staden om en överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal för marken.

Då Stockholm har planer för bland annat ledningsomläggningar i Hammarbyvägen väntas projektet först påbörjas under 2026 eller 2027.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]