[ Annons ]

Fabege hedras nu för sitt arbete i Arenastaden och tilldelas priset Årets Cero Utmanare för sina påverkansinsatser i arbetet mot ett hållbart transportsystem.
Publicerat 9 oktober, 2015

Fabege vinner CERO-pris för goda resvanor

Fabege hedras nu för sitt arbete i Arenastaden och tilldelas priset Årets Cero Utmanare för sina påverkansinsatser i arbetet mot ett hållbart transportsystem.

– Fabege tilldelas priset för sitt engagemang som drivande aktör i omställningen till ett hållbart transportsystem genom lokal näringslivssamverkan i Arenastaden, säger Markus Robèrt, forskare och grundare av Climate and Economic Research in Organizations, CERO.

[ Annons ]

Fabeges medarbetare har deltagit i CERO resvaneundersökning och nu pågår arbetet med att utforma en handlingsplan för att öka medarbetarnas välbefinnande och samtidigt minska den totala klimatbelastningen tack vare nya resvanemönster. Bland de stora aktörer som kommer att flytta till Arenastaden inom de närmaste åren har flera valt att genomföra resvaneundersökningar och därmed öka medvetenheten kring ett mer hållbart resande.

– Vi är mycket glada över att vårt arbete har uppmärksammats på detta sätt. I rollen som ansvarstagande stadsdelutvecklare brinner vi naturligtvis för både kollektivtrafik och cykelpendling och förändrade resvanemönster innebär oftast en vinst för både individen och samhället, säger Mia Häggström, miljö- och teknikchef Fabege.

Fakta/CERO
Climate and Economic Research in Organizations (CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resebeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH och tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]