[ Annons ]

Angela Sasic Kalagasidis stördes själv av starka lukter i en föreläsningssal. Det ledde till att hon nu startat ett forskningsprojekt som syftar till att få bort lukter och besvärande ämnen i luften med hjälp av ett VOC-pass som ska ge bättre ventilation genom analys och kalibrering för varje fastighet. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 21 november, 2023

Få väck lukten med mindre energi

I ett projekt på Chalmers tar forskare fram det nya VOC-passet som kan minska energikrävande ventilation i nya byggnader utan att äventyra inomhusmiljön.

När en byggnad är ny eller nyligen renoverad finns förhöjda halter av flyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (Volatile Organic Compounds) inomhus. De kommer från nytt material, ny inredning och nya möbler. Halterna sjunker efter hand och när det gått mellan sex månader och ett år har de landat på normala nivåer igen.

VOC är inte direkt farliga men kan ge en försämrad inomhusmiljö och vara besvärliga för människorna som vistas i byggnaden. Man kan till exempel få huvudvärk, irritation i ögon och luftvägar och störas av den starka lukten.

[ Annons ]

Angela Sasic Kalagasidis är professor i byggnadsfysik och upplevde detta för några år sedan när hon skulle undervisa sina studenter på Chalmers.

– Efter att en byggnad renoverats skulle jag ha lektioner i en av salarna måndag morgon. Det var starka lukter i lokalen och både jag och studenterna stördes av det. Jag undrade varför man inte kunde ventilera lokalerna på ett bra sätt, trots att Chalmers har ett sofistikerat ventilationssystem. Då väcktes idén att göra något åt problemet, säger Angela Sasic Kalagasidis.

Anledningen till att de starka lukterna stannade kvar när Angela Sasic Kalagasidis höll sin lektion var att sensorerna som styr ventilation inte känner av VOC tillräckligt bra. Sensorerna styrs i stället av hur mycket koldioxid som finns i en lokal. Därför kan avancerade ventilationssystem fungera dåligt när en byggnad är ny eller nyrenoverad. Ibland löser man problemet genom att köra ventilationen på full effekt i hela byggnaden under den första tiden.

– Olika VOC emitteras dock olika snabbt. Har man snabbemitterande VOC i byggnaden kan det behövas forcerad ventilation, men de flesta VOC är långsamemitterande. De avger ämnena i sin takt oavsett om ventilationen körs på full fart eller inte, säger Angela Sasic Kalagasidis.

I dag fortsätter man antingen med styrd ventilation vilket kan innebära att för höga halter av VOC blir kvar i lokalerna. Eller så slutar man att styra den och kör för fullt, trots att man inte vet om det är nödvändigt. Det kostar energi och pengar.

Sedan början av 2022 arbetar Angela Sasic Kalagasidis tillsammans med doktoranden Fredrik Domhagen (Chalmers) och Sara Langer (IVL) i ett forskningsprojekt för att få bort lukterna på ett energieffektivt sätt. I stället för att köra full ventilation kan den nya metoden enligt forskarna spara 20–40 procent av energin under det första året.

Forskarna hoppas att deras resultat mynnar ut i en ny tjänst som kan beställas på marknaden. Ett företag kan då göra mätningar och kalibreringar och sedan leverera en instruktion – ett så kallat VOC-pass. Fastighetsägaren får veta hur och när de ska ventilera under den aktuella tiden för att få bort lukten utan att slösa på energi. Det innebär inte nya investeringar utan det handlar om hur man ventilerar med den utrustning som redan finns.

–  Med sensorer som känner av VOC tillräckligt bra kan detta automatiseras och då skulle en sådan här tjänst inte behövas längre. Men i dag behövs den, säger Angela Sasic Kalagasidis.

Under projektets gång har dessutom en idé väckts om ett mått som skulle kunna beskriva alla produkter och material på ett nytt sätt. Det handlar om ventilation threshold, eller ventilationströskel. Måttet definierar hur mycket man behöver forcera ventilationen för att emissionerna från materialet ska hållas låga. Det nuvarande projektet löper ut i december, men forskarna har ansökt om nya medel för att kunna undersöka måttet ventilation threshold närmare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]