[ Annons ]

Hyresstödet tillkom som ett stöd för näringsidkare som drabbades hårt av kundbortfall.
Publicerat 19 augusti, 2020

Få utnyttjar hyresstödet – hittills

Mycket tyder på att det statliga hyresstödet kommer att nyttjas i betydligt lägre grad än vad prognoserna sa.  

En granskning i Dagens Nyheter visar att de statliga stöd som tillkom för att hjälpa företagen genom pandemin utnyttjas dåligt. Genomgången visar på ett stort underutnyttjade jämfört med de prognoser som gjorde i våras.

Ansökningstiden för hyresstödet går visserligen ut vid månadsskiftet. Men siffrorna hittills pekar på att det stöd som beräknades kosta staten 5 miljarder troligen landar på en betydligt lägre nivå.  Enligt DN:s uppgifter hade länsstyrelsen i Västra Götaland, som samordnar stödet, fram till den 10 augusti fått in 21000 ansökningar om sammanlagt 1,1 miljard. Av dessa hade 940 ansökningar godkänts till en sammanlagd kostnad på 42,5 miljoner kronor.

[ Annons ]

Paketet på fem miljarder kronor är alltså riktat mot de hyresvärdar som sänkte hyran mellan den 1 april och den 30 juni för näringsidkare inom till exempel sällanköpshandel, hotell och restaurang. Som hyresvärd kompenseras man med som mest 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Den bild av hur hyresstödet kommer utnyttjas, som väl får ses som en hyfsad prognos, står i kontrast mot hur det lät i våras. I mitten av april bjöds näringsminister Ibrahim Baylan, på initiativ av Fastighetsägarna och AMF Fastigheter, in på en rundtur i Gallerian i Stockholm. Vad som då framförallt framkom var en frustration hos både handlare och fastighetsägare att det dröjde med ett tydligt regelverk för det nya hyresstödet. Men det fanns också en stor oro att pengarna inte skulle räcka. Därför togs näringsministerns svar till Fastighetstidningen emot med en lättnadens suck från flera håll:

– Eftersom krisen slår djupt och brett är det en bedömning. Nu är detta en rättighet man som näringsidkare kommer att ha, visar det sig att det är sex miljarder som behövs, då är det den summan som det blir. Det är alltså inte ett tak, utan en bedömning, sade Ibrahim Baylan i april.

Men sannolikt kommer stödet alltså att landa betydligt lägre.

På Fastighetsägarna menar man att det är för tidigt att säga hur stor del av stödet som kommer användas. Fortfarande har man en och en halv vecka på sig att söka.

– Många fastighetsägare har stöttat sina lokalhyresgäster genom att ge rabatt på hyran. Ännu är det för tidigt att säga hur stor del av stödet som kommer användas. Fastighetsägare har också gett stöd utanför det statliga hyresstödet, som inte syns i statistiken från Boverket, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Han pekar också på att det finns en mer positiv tolkning.

 – Vi har också skett en viss återhämtning av ekonomin, där handeln gått bättre och det skett en viss återhämtning inom hotellbranschen, undantaget storstadsregionerna. Det kan innebära att behovet av stöd inte är lika stort som när hyresstödet lanserades mitt under den värsta coronapåverkan, men det återstår att se inom de närmaste veckorna, säger Anders Holmestig.

Inte heller Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, som var med på mötet med Ibrahim Baylan i våras, vill dra några fasta slutsatser än.

– Vi ska dock ha i åtanke att det är en ny typ av stöd, som innebär en del administration för både hyresgäst och fastighetsägare. En administration som skett under semesterperioden. Det kan såklart påverka ansökningarna och i förlängningen hur stödet nyttjas, säger Mats Hederos.

Och kanske bör man även ha i åtanke att 1,1 miljard också det är en hel del pengar i statligt stöd.

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]