Inre hamnen i Norrköping kommer att ha 3 000 bostäder och hundratals arbetsplatser. Illust-ration: HG Byggen och Arqly
Publicerat 16 maj, 2023

Få transaktioner på en avvaktande marknad

Det råder fortsatt låg transaktionsaktivitet inom såväl kommersiella fastigheter som flerbostadshus i Norrköping. Sjunkande priser, en avvaktande marknad och en del vakanser för nyproducerade hyresätter. I Inre hamnen har de första lägenheterna börjat byggas.

Bostäder

Projektaktiviteten har varit relativ hög under flera år avseende såväl bostadsrätter som hyresrätter. Under den senaste tiden har det dock noterats vakanser inom nyproducerade hyresrätter. Med höjda räntor, ökad inflation, högre materialkostnader och elpriser är det inte osannolikt att projektaktiviteten kommer att bromsa in, vilket i första hand bedöms påverka byggnationer i mindre centrala lägen.

[ Annons ]

Ett flertal fastighetsbolag har dragit i bromsen gällande nyproduktion. Det finns även en risk att högre finansierings- och byggkostnader påverkar betalningsviljan negativt för byggrätter framöver. Det stora stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen fortsätter dock att växa fram. Under våren påbörjas byggnationen av de första bostäderna inom den tidigare industrihamnen. Först ut är Linköpingsbaserade fastighetsbolaget Mannersons Fastigheter som tecknat avtal med NCC om att uppföra 69 hyresrätter samt tre stadsradhus med planerad inflytt våren 2024.

Lager

Logistiksegmentet växer på flera ställen med pågående nyproduktioner samt stor efterfrågan på logistikmark.

Kontor

Relativt god efterfrågan. Det kommer sällan ut bra objekt på marknaden, eftersom långsiktiga aktörer på orten sällan säljer.

Handel

Växande e-handel gör att centrumhandeln står inför utmaningar då det till stor del är fokuserad till tre stora gallerior.

Investeringsmarknad

Få transaktioner. En affär var Malmölandet som förvärvades till ett överenskommet fastighetsvärde om 880 mkr.

Elenore Pellams, Svefa

– Vår plan är att göra om vissa butiker till upplevelseverksamhet, säger Christian Claesson, reg-ionchef på Lundbergs fastigheter. Foto: Lundbergs fastigheter

VI VILL INTE ÖKA MER I NORRKÖPING

Lundbergs fastigheter, som grundade i Norrköping 1944 har en stark position i staden med 2 000 hyreslägenheter och 150 000 kvadratmeter uthyrbar kommersiell yta. Med det är man rätt nöjda just nu.

– Strategin just nu är att vi inte ska växa så mycket mer i Norrköping utan vi inriktar oss mer mot Stockholmsområdet, Jönköping och Linköping, säger Christian Claesson, regionchef på Lundbergs fastigheter.

Men det ska inte tolkas som att bolaget inte tror på Norrköping längre, det är, betonar Christian Claesson, för att få bättre spridning på bolagets bestånd.

Bolagets senaste nyproduktion i Norrköping var 2019 då 400 lägenheter tillkom. Det som nu pågår är ett större omställningsprojekt i gallerian Spiralen där 3 000 kvadratmeter butiksytor blir till coworkingytor i samarbete med företaget Dospace.

Initiativet är en spegling av den tuffare marknaden för butikslokaler, hos Lundbergs ligger vakansgraden nära 10 procent, att jämföra med 3 procent för kontor.

– Vår plan är att göra om vissa butiker till upplevelseverksamhet, ställen som fungerar även på kvällstid.

Kontorssidan betraktar Christian Claesson som rätt stabil. Med Ostlänken lär intresset öka för etableringar såväl i Norrköping som i systerstaden Linköping.

Lundbergs är ett bolag som inte gärna säljer men gärna köper om tillfälle ges.

– Just nu är marknaden i ett läge där säljare och köpare står en bit ifrån varandra, om de börjar närma sig kanske det blir intressant med nya transaktioner, säger Christian Claesson.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]