AI kommer inte att ersätta vanliga medarbetare tror Fastigo. Foto: Shutterstock
Publicerat 20 juni, 2024

Få räknar att ersatta arbetskraft med AI

Bara sex procent av fastighetsbolagen menar att de kommer att ersätta personal med AI. Men enligt en enkätundersökning från Fastigo menar en majoritet att det behövs riktlinjer kring AI.

Av tillfrågade fastighetsföretag anser 65 procent att AI är en spännande möjlighet och nästan lika många att det är något de kommer att behöva arbeta med i framtiden. Detta enligt en enkät som skickats ut till fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigos cirka 900 medlemsföretag 

– Artificiell intelligens sägs vara större än den industriella revolutionen, alla kommer att påverkas på olika sätt. Vi gick därför ut och frågade våra medlemmar om deras inställning till AI, och var de befinner sig i anpassandet till den nya digitala tekniken, säger Johan Mann, vd på Fastigo.

[ Annons ]

Det är främst inom textstöd och rapportskrivning samt området energibesparing som företagen ser att AI kommer att användas. 80 procent tycker att automatisering och effektivisering av stora datamängder är den stora vinsten med AI, men även övervakning och justering av energiförbrukning.

Fler än hälften kommer att utbilda personalen i AI. Men om enkätsvaren får rätt om framtiden så kommer inte AI att sno jobben. Bara sex procent menar att de kommer att ersätta personal med AI.

Många, 62 procent,  ser att chattbottar kan hjälpa till att öka tillgängligheten för kunder och hyresgäster. Men 35 procent tror att det kan leda till försämrade kundrelationer då chattboten upplevs som okunnig och opersonlig.

Hela 75 procent ser säkerhetsutmaningar som en negativ effekt av AI. Detta även kring integritet och känslig data där 59 procent ser att AI kan ha en negativ effekt.

– Det är centralt för oss på Fastigo att vi vet hur våra medlemsföretag i fastighetsbranschen tänker och agerar i olika frågor. Vi kommer att titta vidare på hur vi kan stötta våra medlemmar inom AI, säger Johan Mann.

Något som, av svaren att döma, är efterfrågat. Hela 90 procent anger att de inte har någon policy/riktlinje framtagen. Och 79 procent uppger att kunskapsnivån inom AI i organisationen är otillräcklig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]