Regeringens budgetproposition för 2016 som presenterades på onsdagen bjöd på få överraskningar för fastighetsägare. ”En missad möjlighet”, anser Fastighetsägarna som efterlyser en översyn av hela bostadsmarknaden.
Publicerat 15 april, 2015

Få överraskningar i vårpropositionen

Regeringens budgetproposition för 2016 som presenterades på onsdagen bjöd på få överraskningar för fastighetsägare. ”En missad möjlighet”, anser Fastighetsägarna som efterlyser en översyn av hela bostadsmarknaden.

På onsdagen presenterades regeringens förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2016. Skola, välfärd och insatser mot arbetslösheten ligger i fokus.

[ Annons ]

För fastighetsägare bjöd den nya budgeten inte på några större överraskningar än de som tidigare presenterats av regeringen under våren. Regeringen upprepar sin strävan mot målet att tillföra minst 250 o00 nya bostäder fram till år 2020 genom ökad nyproduktion, bland annat genom den tidigare kända satsningen på 2,3 miljarder kronor årligen för subventioner till nyproduktion av framför allt små hyresrätter.

De för fastighetsbranschen viktiga frågorna kring förändringar av möjligheten till ränteavdrag för interna bolagslån och beskattning av enskilda näringsidkare skjuts på framtiden, till Fastighetsägarnas besvikelse.

– I vårbudgeten blir tyvärr regeringens ensidiga fokus på byggande tydligt. Att bygga fler bostäder är naturligtvis nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. I vårpropositionen hade regeringen möjlighet att signalera en förståelse för detta och till exempel avisera en bred översyn av den svenska bostadspolitiken, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige och fortsätter;

– Regeringen ser betydelsen av investeringar i infrastruktur, för både bostadsförsörjning och tillväxt. Det välkomnar vi och hoppas på kommande förslag inom området som gör det möjligt för våra medlemsföretag att investera ytterligare för att utveckla regioner och städer runt om i landet.

Regeringen presenterade också en höjning av det så kallade bostadstillägget för personer över 65 år från och med den 1 september. Tillägget ska då täcka 95 procent av bostadskostnaden, upp till 5 000 kronor.

– Det är välkommet, flera hyresgäster i allmännyttans bostäder är äldre med små ekonomiska marginaler. Men regeringen behöver även höja bostadsbidraget. Nivån har inte hängt med och bostadsbidraget täcker en allt mindre del av boendekostnaderna, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]