Helsingborgs rådhus. Helsingborgshem var bolaget som gjorde den största överföringen till kommunens kassa. Foto: Shutterstock
Publicerat 4 mars, 2019

Få otillåtna värdeöverföringar

De kommunala bostadsbolagen tycks även 2017 ha följt reglerna för värdeöverföringar från bolag till kommunens kassa. Enligt ny statistik från Boverket var det enbart cirka 600 000 kronor som var otillåten värdeöverföring.

Med lagen, från 1 januari 2011, ska allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och ha marknadsmässiga avkastningskrav. Detta gör att bestämmelser finns hur värdeföringar får göras till ägare.

[ Annons ]

De totala värdeöverföringarna från kommunala allmännyttiga bostadsbolag var drygt 827 miljoner kronor under 2017 enligt den årliga redovisningen från Boverket. Underlaget är uppgifter som de allmännyttiga bostadsbolag varje år lämnar in  till länsstyrelserna.

Värdeöverföring är exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. Det är totalt 263 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som har lämnat uppgifter om värdeöverföringar för räkenskapsåret 2017.

Av de 263 bostadsbolagen har:

  • 61 procent inte lämnat någon värdeöverföring
  • 38 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 1 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Andelen bolag som lämnat otillåtna värdeöverföringar ligger på 1 procent, eller tre bolag, och det är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016. Det är den lägsta siffran sedan bestämmelserna infördes år 2011. Totalt har 609 000 kronor överförts utöver vad som är tillåtet. Det är en kraftig minskning jämfört med år 2016 då siffran låg på 3,6 miljoner kronor.

Helsingborgshem AB i Helsingborg var bolaget som gjorde den största överföringen på totalt 374 miljoner kronor. Bostadsbolagen i Borlänge, Eskilstuna, Halmstad, Linköping, Malmö?, Norrköping, Sundbyberg, Växjö? och Örebro svarar tillsammans med Helsingborg för de största överföringarna frän 16 miljoner kronor till 374 miljoner kronor.

Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]