[ Annons ]

Få svenska bolånetagare oroas över att de inte ska klara av ökade räntekostnader framöver och 9 av 10 anger att de klarar en bolåneränta på 5 procent. Det visar en ny undersökning från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag.
Publicerat 19 april, 2011

Få oroas över ökande räntekostnader

Få svenska bolånetagare oroas över att de inte ska klara av ökade räntekostnader framöver och 9 av 10 anger att de klarar en bolåneränta på 5 procent. Det visar en ny undersökning från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag.

Fastighetsbyråns undersökning visar att 88 procent av svenska låntagare anger att de klarar av en genomsnittlig bolåneränta på 5 procent.Ungefär hälften, 48 procent, anger att de skulle klara av en ränta på 7,5 procent. 30 procent av låntagarna anger att de skulle klara en ränta på 10 procent.

[ Annons ]

I undersökningen fick även låntagarna ange i vilken utsträckning de är oroliga för att inte klara av boendekostnaderna på grund av ökade räntekostnader framöver. 6 % anger att de oroas i hög utsträckning, 29 procent i viss utsträckning och 65 procent i liten utsträckning.

– Svenska låntagare är mycket väl medvetna om att räntekostnaderna kommer stiga ytterligare framöver och de allra flesta har bra marginaler. Dock har medvetenheten om genomförda och kommande räntehöjningar, tillsammans med bolånetaket, fått en avkylande effekt på bostadsmarknaden. Prisökningarna har avstannat vilket varit ett av Riksbankens mål, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Fastighetsbyråns undersökning visar även på en del könskillnader. Män anger att de klarar av en högre ränta än kvinnorna. 70 procent av kvinnorna anger att de klarar av en ränta på 5,5 procent. 70 procent av männen anger att de klarar av en ränta på 7 procent.

Kvinnorna är även mer oroliga över kommande räntekostnader. 41 procent av kvinnorna oroar sig mycket eller till viss del över kommande räntekostnader. Motsvarande andel hos männen är 29 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]