[ Annons ]

Tove Dahlgren, tillförordnad vd för Allbright.
Publicerat 8 mars, 2018

Få kvinnor i fastighetsbolagens valberedningar

Fastighetsbranschen är van att ligga i topp och har legat i framkant gentemot andra branscher när det gäller andel kvinnor i ledningsgrupper. Men när stiftelsen Allbright riktar strålkastaren mot andra områden så är förhållandet det motsatta.

I höstas släppte stiftelsen Allbright en rapport som slog fast att fastighetsbranschen hade kommit längre i sitt jämställdhetsarbete än andra branscher. När nu Allbright kommer med sin nya rapport, Börsens dolda makthavare, så visar det sig att fastighetsbranschen ligger efter när det gäller andel kvinnor i valberedningar.

[ Annons ]

I rapporten resoneras det kring att  valberedningarna är avgörande för att få med kvinnor i styrelserna. Men att sambanden är komplexa ges fastighetsbranschen exempel på. Endast 10 procent av valberedningarna i fastighetsbranschens börsbolag består av kvinnor. Samtidigt är det en bransch med en förhållandevis stor andel kvinnor i styrelserna.

– Tack vare aktivt arbete är kunskapen kring jämställdhetens fördelar stor i fastighetsbranschen och det speglas i styrelserna. Det är däremot tråkigt att de missat jämställdhetsläxan vad gäller valberedningarna. Även detta är ett viktigt maktcentra dit kvinnor och män bör äga lika tillträde, säger Tove Dahlgren, tillförordnad vd för Allbright.

Resultatet understryker att fastighetsbranschen fortfarande har en bit kvar innan den är fullständigt jämställd. Men där är branschen inte ensam.

Samtliga branscher har långt kvar innan de kan anses någorlunda jämställda. Telekombranschen är den bransch med högst representation kvinnor i valberedningarna, men då endast 21 procent. Sämst är kraftförsörjningsbranschen som har noll procent kvinnor i sina valberedningar.

Utvecklingen tycks inte heller inte gå framåt. Rapporten slår fast att utvecklingen har stått stilla sedan 2012. Även på ordförandeposten i valberedningarna är det skralt med kvinnlig representation. Endast 11 procent är kvinnor, slår Allbright fast i rapporten.

Det finns dock ljusglimtar. Fastighetsbolaget Klövern är ett av få företag med jämställd representation i både bolagsstyrelse och valberedning.

Hela rapporten går att läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]