[ Annons ]

Bild: Shutterstock
Publicerat 22 maj, 2018

Få koll på luften

Mängder av svenskar lever med dålig ventilation – ofta självförvållad. Det räcker med att öppna ett fönster under natten eller tejpa för en ventil för att du ska drabbas av dålig inomhusluft.

Mamma och pappa sover med fönstret och sovrumsdörren öppna. Barnen sover i gemensamt rum, bakom stängd dörr. En vanlig situation en varm sommarnatt. Och i ett hus med från- och tilluftsventilation (FTX) så är det helt oproblematiskt. Men om du lever med frånluftsventilation med återvinning (FX) drabbas du desto värre.

[ Annons ]

I en undersökning som Bengt Bergqvist, Energianalys, gjort på uppdrag av Svensk Ventilation står det klart att uteluftflödet i barnens sovrum, enligt exemplet ovan, sjönk från sex liter per sekund till två liter per sekund. Även koldioxidhalten i exemplet ökar, från 1 000 ppm till 4?000 ppm. Allt över 1 000 ppm räknas som dålig ventilation.

Faktum är att miljoner svenskar lever med dålig ventilation. Vissa problem uppstår när en hyresgäst själv tar på sig att ändra luftflödet. Det kan handla om att tejpa för en spaltventil för att minska drag eller att installera en motordriven köksfläkt i ett självdraghus. Ansvaret ligger hos fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, som är skyldiga att informera de boende om de regler som gäller
för ventilationen, enligt Bengt Bergqvist.

– Kunskapen om ventilation är dålig hos många fastighetsägare. Vi har obligatorisk ventilationskontroll, och det har blivit bättre. Men det slarvas en hel del också.

Bengt Bergqvist tror dock på obligatoriska ventilationskontroller (OVK) som metod för att komma till rätta med dålig ventilation. Men han är samtidigt öppen för att förnya den.

– En del OVK-besiktningar fokuserar nog mest på att kontrollera frånluftsflöden från badrum och kök. Men det är även viktigt att kontrollera att tillräckliga luftflöden kommer in via uteluftsdonen och inte via otätheter i väggar och från trapphus.

Bengt Bergqvist tror på FTX som framtidens ventilationssystem. Inte bara på grund av att FX är väldigt känsligt för fönstervädring.

– Med FX-system krävs värmepumpar för att ta tillvara värmen ur ventilationens frånluft. Men energipriset för el är under vår, sommar och höst, sju månader perår, kanske 3–5 gånger högre jämfört med fjärrvärmepriset. Därför stänger nog fastighetsägarna av värmepumparna under lågpristiden och använder den billigare fjärrvärmen. Men då ökar byggnadens energianvändning.

– Dessutom drabbas elen som energikälla hårdare framöver eftersom Boverket har infört primärenergifaktor 1,6 för el för nya byggnader. Detta innebär att all fastighetsel kommer att räknas upp med i nuläget 60 procent, ett värde som sannolikt kommer att bli ännu högre framöver. Så enligt min mening är det FTX som är framtiden. Jag tror att FX kommer att försvinna.

Illustratör: Syster Diesel

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]