[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 14 oktober, 2021

Få hållbarhetschefer i branschens ledningsgrupper

Endast ett av de 15 största fastighetsbolagen i Sverige har en hållbarhetschef i ledningen, visar Fastighetstidningens genomgång. Samtidigt har bolagen olika syn på hur hållbarhetsarbetet bör bedrivas.

Enligt en genomgång av Dagens Nyheter har endast sex av börsens 50 största bolag en hållbarhetschef i ledningen. Tidningen har bland annat pratat med Lin Leopold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Center for sustainability research, som menar att det är nedslående uppgifter.

– Skulle du ha en ledning utan en finanschef? Sannolikt inte. Ledningsgruppen signalerar liksom vad man tycker är viktigt som företag, säger hon till tidningen.

[ Annons ]

Fyra av bolagen på Dagens Nyheters lista är fastighetsbolag. Fastighetstidningen har gjort en genomgång av 15 av landets största fastighetsägare, både på och utanför börsen. Uppgifterna, som kommer från respektive bolags hemsida, visar att endast Heimstaden har en hållbarhetschef i ledningsgruppen, nämligen Katarina Skalare. I Akademiska Hus styrelse sitter dock Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling.

– Vår hållbarhetsstyrning, riskhantering, strategi och mål är integrerade i Heimstadens övergripande affärsmodell, då är det viktigt att vi har hållbarhetskompetens i ledningsgruppen och att styrelsen är involverad i frågorna. När vi inrättade en hållbarhetsfunktion för några år sedan var det därför självklart att hållbarhetschefen skulle vara ledamot i ledningsgruppen, säger Patrik Hall, vd och koncernchef för Heimstaden

SBB har valt ett lite annorlunda grepp och bildat ett hållbarhetsutskott som ansvarar för att ”granska och övervaka kontinuiteten och framstegen i arbetet med hållbarhetsmålen, hantering av hållbarhetsrisker, samt efterlevnad av hållbarhetspolicy och uppförandekod.”

Hållbarhetsutskottet består av ordförande Sven-Olof Johansson och Eva Swartz Grimaldi, som bägge sitter med i SBB:s styrelse, samt externa medlemmen Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden.

– Hållbarhet är kärnan i vår affär och vd är direkt ansvarig för hållbarhetsarbetet. Därför är det en viktig strategisk fråga att detta arbete leds och följs upp på styrelsenivån av ett hållbarhetsutskott, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

Ett av bolagen som saknar en hållbarhetschef i ledningen är Castellum. Men tillförordnad vd Jakob Mörndal håller inte riktigt med om premisserna för DN:s granskning. Han menar att om man ska ta sig an hållbarhetsfrågan så ska man börja högre upp – i styrelsegruppen. Det är, menar Jakob Mörndal, i hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi som målen kommuniceras för att sedan fångas upp och implementeras med hjälp av ledningsgruppen. 

– Idag behöver hållbarhet genomsyra verksamheten och det vi gör för att vi ska lyckas nå våra högt uppsatta hållbarhetsmål – men detta händer inte av sig själv utan kräver ett helhetsgrepp över hållbarhetsfrågorna och styrning i bolaget. Det gör oss mer lönsamma, effektivare och mer attraktiva som arbetsgivare och samarbetspartner, säger Jakob Mörndal.

I Castellum ingår inte hållbarhetschefen i ledningsgruppen utan rapporterar direkt till vd.  Jakob Mörndal menar att man på så sätt funnit en modell inom bolaget som man uppfattar som effektiv.

– Vi har en styrelse som är väldigt engagerad i frågor kring hållbarhet och det sättet som vi bäst gör verkstad av våra planer är att hållbarhetschefen rapporterar direkt till VD. Det skapar både en snabbhet och tydlighet i organisationen när man vet att arbetet hela tiden är sanktionerat hos VD. Vi har funnit en modell inom bolaget som vi uppfattar som effektiv och som givet våra utmärkelser inom området även styrks objektivt, säger Jakob Mörndal.

Vasakronans vd Johanna Skogestig håller med om att det kan vara en viktig symbolfråga att hållbarhetschefen sitter i ledningsgruppen. Så är det inte hos Vasakronan.

– Men i vårt fall betyder det inte att hållbarhet inte är en prioriterad fråga. Det jag kanske tycker är ännu viktigare är att ha den renodlade rollen som hållbarhetschef i bolaget. En person som både har spetskompetens på området och förmågan att förmedla budskapen vidare, både inåt i organisationen men även utåt i förhållande till övriga intressenter till exempel investerare, kommuner, och hyresgäster, säger Johanna Skogestig.

Hon poängterar att hållbarhetsfrågorna är av viktig strategisk betydelse och en integrerad del i Vasakronans affärsmodell.

– Därför rapporterar också hållbarhetschefen direkt till mig som vd men ingår inte som ordinarie medlem i bolagets ledningsgrupp. Hon är dock adjungerad i ledningsgruppen och bidrar med spetskompetens på området. Utöver det kan nämnas att hon ingår också i bolagets finans- och investeringsrådet och där är hållbarhetschefen ordinarie medlem. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]