[ Annons ]

Korruptionen i EU beräknas kosta över 120 miljarder euro per år enligt en ny rapport från EU-kommissionen. Riskerna diskuteras allt mer men det finns mycket kvar att göra inom fastighetsbranschen.
Publicerat 31 mars, 2014

Få fastighetsföretag arbetar aktivt mot korruption

Korruptionen i EU beräknas kosta över 120 miljarder euro per år enligt en ny rapport från EU-kommissionen. Riskerna diskuteras allt mer men det finns mycket kvar att göra inom fastighetsbranschen.

Under de senaste åren har har Fastighets- och byggbranschen skakats om av flera korruptionsskandaler och mycket av den korruption som förekommer i Sverige hittas i branschen. Trots det, arbetas det förvånansvärt lite med förebyggande åtgärder. Det tycker Marie Grenholm, Fraud Investigation & Dispute Services på EY (före detta Ernst & Young).

[ Annons ]

– Många av fastighetsbolagen blundar för korruptionens risker – trots att de stora. Alla är jätteduktiga på att göra riskanalyser vad gäller vakanser, hyror och räntor. Men inte när det gäller korruption trots att det kan röra sig om stora ekonomiska förluster. Dessutom går inte förluster i ett försämrat rykte att mäta i pengar. Detta påverkar ju framtida affärer, aktiekurser och rekryteringsmöjligheter med mera.

I sitt arbete gör Marie Grenholm riskanalyser och hjälper företag att ta fram riktlinjer för arbetet mot korruption.
– Det räcker inte bara med att ha en policy, utan företagen måste börja arbeta konkret och engagera medarbetarna i motverkandet av korruption.
Hon är inte ensam om att tycka att korruption fortfarande inte diskuteras tillräckligt i branschen. Hanna Claesson, miljöchef på fastighetsbolaget Wihlborgs, håller med om att diskussioner kring problematiken länge lyst med sin frånvaro.
– Det är svåra frågor att diskutera, för det är inte svart eller vitt. Men jag tycker att det på senare år skett ett skifte. Nu finns det en annan acceptans för de här frågorna på agendan, i alla fall hos oss, säger Hanna Claesson.

I rapporten om korruption från EU- kommissionen visar det sig att 44 procent av svenskarna anser att korruptionen är generellt utbredd. Enligt en enkät, som kommissionen hänvisar till, säger nästan var femte svensk att de personligen känner någon som tar emot eller tidigare har tagit emot en muta. Det är högre än EU-snittet på 12 procent. En rad förbättringsåtgärder föreslås i rapporten. Till exempel införande av regler som ökar insynen i kommunal upphandling och höjda bötesbelopp för företag som döms för mutbrott i utlandet.

Det finns idag ingen enhetlig definition av korruption, men Transparency International definierar korruption som utnyttjande av sin maktposition för privat vinning. Den tydligaste formen av korruption är mutor av olika slag, som bidrag eller gratis resor. Men mutor behöver inte vara av ekonomiska slag.
– Därför är det viktigt att företagen tar fram riktlinjer så att medarbetarna vet vad som är okej att ta emot och vad som inte är det. Det måste man föra en öppen diskussion om, säger Marie Grenholm.

Whistleblowers på Wihlborgs

På fastighetsbolaget Wihlborgs i Malmö har man sedan länge arbetat efter etiska riktlinjer, där området antikorruption är inkluderat. Men det var när de skrev under FN:s Global Compact-avtal som arbetet lyftes ytterligare.
– 2013 arbetade vi fram nya riktlinjer för till exempel vad man får ge bort och vad som är okej att ta emot. Det låg sedan till grund för workshops och dilemmadiskussioner som genomfördes under året, säger Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs.

Bolaget har också två så kallade whistleblower-funktioner internt, och en extern, dit medarbetare kan vända sig med misstankar och tips. Wihlborgs har även identifierat de mest utsatta arbetsrollerna.
– Hos oss är det de som arbetar med projektledning och förvaltning som är mest utsatta för korruption. Nu när vi vet det så kan vi arbeta med direkta insatser med de anställda och stötta dem i de här frågorna, säger Hanna Claesson.

Så här kan du arbeta förebyggande

  • Gör riskanalyser för korruption
  • Ta fram handfasta policyer och riktlinjer
  • Utbilda dina medarbetare regelbundet
  • Lär känna dina leverantörer
  • Ha tydliga attestregler
  • Rotera arbetsuppgifter
  • Installera en anonym incidentrapporteringskanal

Källa: Marie Grenholm, EY.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]