[ Annons ]

Så mycket som 65 procent av svenska bygg- och anläggningsföretag arbetar inte förebyggande mot korruption och oegentligheter och bara 15 procent kartlägger riskerna systematiskt visar en undersökning.
Publicerat 24 mars, 2014

Få byggföretag arbetar förebyggande mot korruption

Så mycket som 65 procent av svenska bygg- och anläggningsföretag arbetar inte förebyggande mot korruption och oegentligheter och bara 15 procent kartlägger riskerna systematiskt visar en undersökning.

Även om 49 procent av de tillfrågade cheferna säger att de har uttalade etiska regler och policys kring korruption är det ändå hela 65 procent av företagen som inte arbetar förebyggande med riskanalyser. Det är bara 15 procent som kartlägger risker för korruption och oegentligheter.

[ Annons ]

Enligt branschen är de största riskerna för oegentligheter svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt visar undersökningen Entreprenadbarometer.

– Samhällsbyggnadssektorn är globalt sett mer drabbad av mutor och korruption än andra branscher. Illa förberedd tenderar risker att anta onödiga proportioner och få långtgående konsekvenser för både företaget och dess varumärke, menar Marie Liebich som är ansvarig för Entreprenadbranschen inom PwC.

Marie Liebich menar att tonen i företagsledningen avgör framgången med anti-korruptionsarbetet, eftersom den genomsyrar hela organisationen.

– Vid förra årets mätning uppgav 59 procent av företagen att det fanns ett uttalat engagemang från ledningen i en här typen av frågor, i årets mätning är motsvarande siffra 28 procent.

Undersökningen visar att mer än hälften, 60 procent, av de större bolagen anlitar utländska underleverantörer regelbundet i byggprojekt i Sverige och att de kan få en allt viktigare roll i framtiden när de kraftiga pensionsavgångarna blir verklighet. Majoriteten av de större byggbolagen, 80 procent, är oroade för kompetensförsörjningen samtidigt som över hälften av svenska byggföretag idag har ett lågt förtroende för de utländska entreprenörernas hantering av skatter och avgifter.

– Vi ser tydligt att förtroendet minskar för utländska underleverantörer och det är viktigt att branschens olika aktörer agerar för att bryta den utvecklingen, säger Marie Liebich.

Hälften av företagen ser positivt på framtiden och tror att investeringar i bostäder och infrastruktur kommer att öka 2014, men att långa planprocesser, överklaganden, hyresregleringar och stigande materialkostnader kan hindra en sådan utveckling.

I undersökningen Entreprenadbarometern 2014 har 100 telefonintervjuer gjorts med ekonomichefer på svenska bygg- och anläggningsföretag med mer än 20 anställda. Syftet är att bland annat kartlägga branschens inställning till oegentligheter och korruption, kompetensförsörjning och bostadsbyggande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]