Foto: Shutterstock
Publicerat 4 april, 2019

Få bostadsrättsföreningar installerar solceller – trots stort intresse

Endast tre procent av tillfrågade bostadsrättsinnehavare uppger att deras bostadsrättsförening har installerat solceller. Detta trots att hela sex av tio tycker det är viktigt att föreningen använder solenergi, enligt en ny Sifoundersökning.

Det är Sifo som på uppdrag av Sifo HSB undersökt inställningen till solceller hos boende i bostadsrättsföreningar. 57 procent svarar att det är viktigt för dem att deras bostadsrättsförening använder solenergi som energikälla.

[ Annons ]

Var tredje av dessa (31 procent) föredrar att solelen kommer från solceller på den egna bostadsrättsföreningen. Trots detta uppger endast tre procent av de tillfrågande att deras förening har installerat solceller.

– Det här visar att det finns en enorm potential för en omställning till egenproducerad solel i bostadsrättsföreningarna. Det bådar gott. Undersökningen visar också att hushållen har förstått fördelarna med att producera sin egen förnybara el, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

Miljöskälet är den viktigaste anledningen till egna solceller. Drygt hälfte (56 procent) vill ha solceller eftersom det bidrar till en bättre miljö, följt av en minskning av föreningens elkostnader och är en god investering som ger gratis el om några år (50 respektive 47 procent).

På HSB menar man att ett modernare regelverk kan vara en väg framåt, eftersom dagens lagstiftning gör att en bostadsrättsförening drabbas av energiskatt om den använder elnätet för att transportera egenproducerad el mellan olika byggnader.

Bostadsfastigheter får inte heller bygga interna nät, vilket hindrar ett optimalt utnyttjande av taken samt överföring av solel från byggnader med överskott till de med underskott.

– Egenproducerad solel måste kunna flyttas mellan egna förbrukningspunkter. För det krävs en ändring i lagen om skatt på energi och även i förordningen om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen. Nu är det upp till den nya regeringen att avskaffa regelkrånglet så att fler föreningar kan gå från ord till handling, säger Magnus Ulaner.

Sifoundersökningen genomfördes som en webbpanel med 1 000 intervjuer med personer som bor i bostadsrätt i december 2018.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]