Ett av Sabos så kallade Kombohus – ett modulhus ritat för massproduktion. Illustration: Sabo
Publicerat 21 december, 2016

Få anbud när allmännyttan vill bygga

Många allmännyttiga kommunala bostadsföretag vill bygga. Men många får bara enstaka, eller inga anbud alls, från entreprenörer.

I en stor enkät har 64 av SABOs medlemsföretag svarat på hur många anbud de fick vid sina senaste nyproduktionsprojekt – 3 procent av bolagen fick inte ett enda anbud. 27 procent fick ett anbud och 34 procent två anbud.

[ Annons ]

– Kapacitetsbristen i svensk byggsektor är stor och konkurrensen om arbetskraft och resurser hård. Det drabbar de allmännyttiga bostadsföretagen som får in oroväckande få anbud när de upphandlar nybyggnadsprojekt, säger Jonas Högset ansvarig för nyproduktion på SABO.

Bostads AB Mimer i Västerås har känt av konsekvensen av den låga konkurrensen på byggmarknaden.

– I ett av våra projekt som avser byggande av 44 lägenheter fick vi bara in ett anbud. Detta visar med all tydlighet att vi behöver fler aktörer i Västerås för att säkerställa konkurrensen inom bostadsbyggnadssektorn, säger Mikael Källqvist, vd för Bostads AB Mimer.

Förbo AB, verksamma i Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälvs ville bygga ett 40-tal lägenheter. Företaget fick bara ett anbud. I det läget är det omöjligt att veta om man fått rätt pris, menar vd Peter Granstedt.

– Därför är det viktigt för oss att vara proaktiva och följsamma och fråga entreprenörerna vad vi kan göra för att de ska lämna anbud. Vi vill gärna få in fler mellanstora byggentreprenörer eftersom de ofta är kostnadseffektiva, säger Peter Granstedt.

SABO anser att en lösning på problemet kan vara att underlätta för utländska byggföretag att ta sig in på den svenska marknaden och därmed hjälpa Sverige att mota bostadsbristen.

– Majoriteten av landets kommuner har bostadsbrist, många använder sitt allmännyttiga bostadsföretag för att vara med och avhjälpa detta. I det läget måste vi naturligtvis arbeta för att få in flera anbud som gör att vi kan bygga det som behövs och göra det till rimliga priser, säger Jonas Högset.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]