Foto: Wikipedia @Natalie_Oxford
Publicerat 15 juni, 2017

Experter om risker med plast i fasadmaterial

Efter den fruktansvärda branden i västra London väcks frågor om samma sak kan hända i Sverige. Experter som Fastighetstidningen varit i kontakt med menar att den stora faran är om cellplastisolering hanteras fel i själva byggskedet

Hittills har 17 personer omkommit i den stora brand som igår bröt ut i 24-våningshuset i västra London. Men flera personer som befann sig i byggnaden saknas fortfarande.

[ Annons ]

Samtidigt som den fruktansvärda statistiken ställs samman väcks många frågor om vad om orsakade det våldsamma brandförloppet. Uppgifter pekar på att fasaden som nyligen renoverades kan sakna brandbarriärer. Officiella dokument visat att isoleringsmaterial av plast använts under panelerna som har fästs på utsidan av byggnaden. BBC skriver om att samma fasadmaterial använts i andra byggnader som drabbats av bränder.

Nu ställer naturligtvis många frågan: Kan detta hända även här?

– Det är svårt att säga utan att veta mer om konstruktionen i Grenfell Tower. Dessutom har vi ingen nationell kartläggning av byggnadsbeståndet eller hur väl vi uppfyller gällande regler, säger brandexperten Michael Strömgren på RISE Research Institutes of Sweden.

Det har i omgångar förekommit en debatt i Sverige där det från olika håll varnats för isolering med cellplast. Fördelarna med cellplast är att den är både lättare och billigare än mineralullsisolering. Den stora nackdelen är att den är brännbar. Men det förekommer också lösningar med cellplast omsluten av mineralull som naturligtvis blir brandsäkrare.

Brandskyddsföreningen har pekat på att cellplast är förenat med större brandrisker än andra byggmaterial och efterlyst en översyn av byggreglerna när cellplast används. Tillverkarna å sin sida hävdar att faran är mycket liten om materialet installerats på rätt sätt.

– Eftersom vissa cellplastmaterial är väldigt brännbara gäller det att säkerställa att man använder materialet på rätt sätt. Dåliga kunskaper om brandriskerna med cellplaster kombinerat med bristande kontroll i byggprocessen kan leda till såna här katastrofer,säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Enligt Boverkets regelverk provas materialet genom att man enligt bygger upp en sju meter hög och fyra meter bred testfasad där man sedan anlägger en kontrollerad testbrand. Det pågår utveckling på området och RISE leder nu ett projekt för att ta fram en ny europeisk provningsstandard för fasaders brandskydd.

– Först och främst finns det olika typer av cellplast med helt olika risker vid en brand. För material med högre risk är det särskilt viktigt att både projektering och utförande görs med hög kvalitet. Byggfel kan innebära sårbarheter i byggnadens brandskydd. Detta är lika viktigt vid nybyggnad som vid renovering och underhåll, säger Michael Strömgren.

Det har från svenskt håll pekats på att cellplast i fasader kan utgöra en brandfara. Vad är din åsikt, bör det undvikas?

­– Man ska inte dra alla material och lösningar över en kam. Vi har tuffa regler i Sverige som innebär brandstoppar, tuffa materialkrav eller att man ska klara ett fasadbrandprov. Det viktiga är att kvaliteten i byggandet håller måttet så att vi uppfyller våra byggregler. Kvalitetssäkring är dock ett område där vi måste bli bättre och där det behöver satsas mer, säger Michael Strömgren.

Ville Bexander är inne på samma spår.

– Alla kan göra fel. Då ska det finnas att ha ett system som fångar upp fel, så att de kan rättas till. Jag tycker inte att vi har ett tillräckligt bra kontrollsystem i Sverige i dag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]