[ Annons ]

Publicerat 15 november, 2015

Experten: ”De flesta räknar fel”

Det är uppenbart svårt att kalkylera rätt för den som står inför en värmepumpsinstallation. Det visar tre fall som Fastighetstidningen granskat. Här är några tips att som förhoppningsvis kan öka träffsäkerheten.

Det är relativt sällan som en entreprenör misslyckas katastrofalt med det rent tekniska. Men det är betydligt svårare att få till en ekonomisk kalkyl som håller än att dimensionera själva värmepumpen. Detta gäller i synnerhet om man behåller fjärrvärme som spetsvärme eftersom då också en förändrad fjärrvärmetaxa, utöver höjt elpris, kan stöka till kalkylen.

[ Annons ]

Hittills har det inte funnits någon branschstandard för värmepumpsofferter. Olika branschintressenter försöker dock få ordning på detta. I våras släpptes gtvf14 som är gemensamma villkor för totalentreprenader med värmepumpar. Men det behövs också hjälpdokument som kontraktsförslag och korrekta kalkyler för full funktionalitet. Troligen är det klart till våren.

– Det finns stora behov av detta hjälpdokument både hos beställare och entreprenörer, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl och Värmepumpsföreningen.

Mårten Haraldsson, konsult vid Profu, har utrett en del installationer och ser en del fallgropar som lett till att värmepumpars utfall inte blivit som det var tänkt.

– En nästan klassisk miss är att man inte tar upp att elnätskostnaden, som kan påverkas kraftigt av värmepumpsinstallationen, höjs. Det kan vara en kostnad lika stor som det rörliga elpriset, vilket kan få stor betydelse för totalekonomin.

Det kan hända att man inte riktigt tar hänsyn till typen av värmesystem i huset.
Mårten Haraldsson, konsult, Profu

Mårten Haraldsson tar även upp framledningstemperaturen, alltså temperaturen som behövs för radiatorsystem och varmvatten.

– Det kan hända att man inte riktigt tar hänsyn till typen av värmesystem i huset. Ju högre framledningstemperatur som krävs, desto sämre effektivitet i värmepumpen. Det skiljer en del mellan stora element för låg temperatur,
jämfört med små element som kräver högre temperatur.

Effektivast arbetar värmepumparna i nya hus med golvvärme, där det räcker med väldigt låg framledningstemperatur.

Roland Johansson, energichef, HSB.
Roland Johansson, energichef, HSB.

– Sedan tycker jag det är märkligt att ägaren inte tagit reda på vad huset förbrukar i form av effekt och energi, som är en viktig input för kalkylen. Dessa uppgifter kan lätt hämtas hos fjärrvärmebolaget eller räknas fram från historik av olje- eller elanvändning.

Just som i fallet med Ängelholmshem kan det vara en utmaning att räkna rätt på fjärrvärmen som spets.

– En vanlig miss är att tro det blir samma pris per energienhet, fast man bara köper en tiondel. Men fjärrvärmepriset varierar med kundens förbrukning – är den spets på vintern blir det ofta ett högt effektpris, som gör varje kilowattimme mycket dyrare, säger Mårten Haraldsson.

Att fjärrvärmen och elnätsbolagen byter prismodell kan skapa överraskningar och göra det svårt att skapa realistiska offerter. Detta bekräftas av Roland Jonsson, energichef vid HSB, som har granskat en del offerter med fjärrvärme och el som spets.

– Vi har tittat på hur entreprenören räknat på kostnader före och efter värmepumpsinstallationen. De flesta räknar fel, de kan inte hantera fjärrvärmetaxorna. Det kan då leda till beslut på felaktiga grunder, säger Roland Jonsson.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]