[ Annons ]

Projektgruppen på SLU. Från vänster; Paul B Becher, Anders Larsolle, Marie-Claude Dubois, Karl-Johan Bergstrand, Sara Spendrup, Tobias Emilsson.
Publicerat 20 november, 2023

Experiment med växthus på hustak

Ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete med takväxthus pågår just nu vid SLU. Nu söker man fastighetsägare som är intresserade av att bygga eller förvalta takväxthus.

Det behövs flera kreativa lösningar för att producera mat i framtiden. En lovande lösning som utöver att producera mat lokalt även ger en rad andra fördelar är växthus på tak.

– Det är ett relativt nytt fenomen, men ökar snabbt över hela världen, säger Marie-Claude Dubois, forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi, SLU.

[ Annons ]

Marie-Claude Dubois och hennes kollegor Annie Drottberger, Yizhi Zhang och Jean WH Yong har genomfört en litteraturstudie som påvisar optimerad markanvändning, höga skördar och vatten- och energieffektivitet. Studien baseras på en genomgång av 45 vetenskapliga artiklar.

– Jag visste inte att det fanns integrerande lösningar, där koldioxid från byggnaden används för att göda växterna. Det är ett mycket intressant koncept för framtiden som kan spara mer energi, säger Marie-Claude Dubois.

Intresset för takväxthus ökar hos kommersiella fastighetsägare i stora städer. För att stärka kunskapen om takväxthus samarbetar nu en rad forskare från olika ämnesområden inom SLU.

Forskarna vill även attrahera näringsliv, främst inom bygg- och fastighetssektorn.

– Vi vill locka aktörer i Sverige som är intresserade av att bygga eller förvalta takväxthus. Många blir imponerade av idén, men vi behöver några som tar första steget och vågar satsa.

Internationella föregångare finns, bland annat från New York där takväxthus har använts för att öka attraktionskraften i problemutsatta bostadsområden i Bronx. Ytterligare ett exempel är den storskaliga satsningen på odling av frukt och grönsaker vid Lufa Farms i Montreal.

– Med 15 sådana anläggningar skulle hela Montreal kunna bli självförsörjande på frukt och grönsaker enligt Lufa Farms, säger Marie-Claude Dubois, som berättar att bygget av en femte Lufa Farm mitt i Montreal pågår just nu.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]