[ Annons ]

Amerikanska investerare och deras ökade förfrågan efter lagerytor för e-handel i Europa ger den europeiska logistikmarknaden en extra skjuts. Det skriver Collier i deras senast industri- och logistikrapport som extra belyser e-handel.
Publicerat 28 februari, 2013

Europeiska logistikmarknaden stabil trots tuffa villkor

Amerikanska investerare och deras ökade förfrågan efter lagerytor för e-handel i Europa ger den europeiska logistikmarknaden en extra skjuts. Det skriver Collier i deras senast industri- och logistikrapport som extra belyser e-handel.

Det ser inte så illa ut för den europeiska logistikmarknaden trots den tuffa ekonomiska situationen i Europa.

[ Annons ]

Trots att 2013 förväntas bli ännu ett svårt år för den europeiska ekonomin, förväntas industri- och logistikmarknaden förbli stabil. Med ytterst få spekulativa byggen kommer marknaden fortsätta att präglas av en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Förkontrakterade nybyggnationer kommer att stå för den största marknadsandelen av nyproduktion, säger Erik Barnekow, affärschef Industri och logistik på Colliers i Sverige.

Det är främst de amerikanska köpstarka investerarna som håller den europeiska marknaden stabil.
– Med begränsad tillgång på nybyggnationer att köpa, kommer investeringstillfällen främst att ges när investerare avyttrar för dem icke-strategiska fastigheter eller fastigheter vars innehavstid är uppnådd. 2013 kommer att föra med sig en större förståelse för e-handelns delaktighet i värdekedjan som leder till  omvärdering av investeringar i deras distributions center och terminaler som traditionellt sett fallit utanför många investerares fokus. Detta kommer också ge klarhet i prissättning och potentiell likviditet i detta marknadssegment.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]