[ Annons ]

Sverige hade den näst mest likvida kommersiella fastighetsmarknaden i Europa under förra året. Det visar en ny undersökning från DTZ. Låg ränta och en imponerande transaktionsvolym ligger bakom det goda resultatet. Nu väntas aktiviteten hålla i sig.
Publicerat 11 mars, 2015

Europas näst bästa likviditet fanns i Sverige 2014

Sverige hade den näst mest likvida kommersiella fastighetsmarknaden i Europa under förra året. Det visar en ny undersökning från DTZ. Låg ränta och en imponerande transaktionsvolym ligger bakom det goda resultatet. Nu väntas aktiviteten hålla i sig.

Fjolåret blev ett rekordår för svensk fastighetsinvesteringsmarknad med en transaktionsvolym på hela 156 miljarder kronor.

[ Annons ]

Storbritannien blev fortsatt den mest likvida marknaden liksom året före, men ser man däremot till genomsnittet för de senaste tio åren ligger Sverige etta och Storbritannien tvåa. Den genomsnittliga likviditetskvoten för Sverige under tioårsperioden har varit 9 procent medan Storbritannien har haft motsvarande kvot om 7,4 procent.

Likvida marknader kännetecknas av en hög omsättning på fastigheterna och likviditeten blir ett mått på hur enkelt en investerare kan komma in på respektive lämna en marknad. DTZ mäter likviditeten som transaktionsvolym per år relaterat till marknadens totala fastighetsstock. Mätt på så sätt hade Sverige hade år 2014 en likviditetskvot på 9,4 procent. Storbritannien hade en motsvarande kvot på 11,3 procent. Transaktionsaktiviteten i Storbritannien har år 2014 fått extra skjuts av ett stort kapitalinflöde till London från bland annat Nordamerika och Asien.

Ett land som avancerat mycket i rankingen är Finland som tagit ett jättekliv från plats 10 år 2013 till en tredjeplacering år 2014. Den ökade likviditeten förklaras av ett stort antal affärer inom segmentet industri och logistik under 2014. En annan klättrare är Irland som gått från plats 14 till plats 7 på ett år.

Norge backar från en femteplats år 2013 till en tiondeplats år 2014 med en likviditetskvot på 5,8 procent. Tyskland ligger kvar på en oförändrad fjärdeplats.

– Mycket talar för fortsatt hög transaktionsaktivitet i Sverige. Med en rekordlåg styrränta, hög real avkastning och en ökande efterfrågan på lokaler med stigande hyror så framstår fastigheter som fortsatt mycket intressanta för investerare i jakten på avkastning. Problemet är nog säljarna, som i många fall har svårt att hitta lika bra alternativa placeringar. Kanske gör det att vi får se fler bytestransaktioner framöver, säger Agneta Jacobsson, VD för DTZ i Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]