Ny rapport från CBRE visar att även transaktionsvolymen för handelsfastigheter ökade under sista kvartalet 2012 jämfört med 2011. I Norge och Tyskland var det största transaktionstrycket.
Publicerat 12 februari, 2013

Europa: Investeringar i handelsfastigheter ökar

Ny rapport från CBRE visar att även transaktionsvolymen för handelsfastigheter ökade under sista kvartalet 2012 jämfört med 2011. I Norge och Tyskland var det största transaktionstrycket.

Investeringarna i handelsfastigheter i Europa ökade till 13,5 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012. En ökning med 90 procent jämfört med det tredje kvartalet 2012.

[ Annons ]

Enligt CBRE påverkades de starka siffrorna av ”årsslutseffektien” som visade sig starkare inom handelsfastigheter än i andra sektorer. Analysen visar också att övriga delar av året varit relativt lugna till stor del på grund av brist på högkvalitativa fastigheter.

I Norge var transaktionsvolymen för handelsfastigheter betydligt högre under 2012 än under samma kvartal 2011, vilket gör Norge till en av Europas fem största marknader för investeringar i handelsfastigheter under 2012.

Bland årets största affärer finns Kista Galleria i Stockholm på över 500 miljoner euro.
– Den relativt stora transaktionsvolymen av handelsfastigheter (ca 20 % av den totala volymen i Sverige) visar med all tydlighet att handelsfastigheter är ett fortsatt starkt investeringsslag även i Sverige, säger Daniel Andersson, Head of Capital Markets på CBRE i Sverige.

Men det finns fortfarande en viss ovillighet att ta risker bland investerarna.
– Upptrappningen av investeringarna i handel under Q4 2012 berodde troligtvis mest på att avtal som förhandlats fram under året nu slöts, snarare än att investerarna blivit mer positivt inställda. Generellt sett är investerarna fortfarande fokuserade på de centrala marknaderna i Norden och Västeuropa, och investeringsvolymerna i södra och östra Europa är mycket små, säger John Welham, Head of European Retail Investment på CBRE.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]