Anna Breman, chefsekonom, Swedbank.
Publicerat 7 mars, 2017

Europa: Ekonomiska framsteg, politiska bakslag

Lågkonjunkturen har förvisso varit så utdragen och så djup att detta positiva momentum kan hålla i sig i flera år till, men politisk instabilitet i Europa oroar marknaden. Är den ekonomiska utvecklingen för bra för att vara sann? frågar sig Swedbanks chefsekonom Anna Breman.

Det är val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland under 2017. Vi ser förnyad oro över Grekland och eventuellt nyval i Italien. Storbritannien ska lämna in utträdeseansökan och inleda förhandlingar med eu. Med Donald Trump i Vita huset råder stor osäkerhet om USA:s stöd för ett politiskt sammanhållet Europa.

[ Annons ]

Men trots politisk oro har tillväxten stärkts och börser fortsätter upp. Kommer marknader och ekonomin att vara immun mot fortsatt politisk oro? Eller är den ekonomiska utvecklingen för bra för att vara sann?

Den ekonomiska utvecklingen är god. Eurozonen börjar äntligen återhämta sig efter finanskrisen och eurokrisen. Efter närmare 10 år av svag ekonomisk tillväxt ser vi fallande arbetslöshet, stigande investeringar och tilltagande tillväxt i eurozonen.

Lågkonjunkturen har varit så utdragen och så djup att detta positiva momentum kan hålla i sig i flera år till. Uppgången understöds av låga räntor och ett slut på åtstramande finanspolitik. Undersökningar visar att både hushåll och företag ser på den ekonomiska utvecklingen med tillförsikt.

Men trots politisk oro har tillväxten stärkts och börser fortsätter upp.

Mer optimistiska hushåll och företag och en tilltagande tillväxt förklarar delvis att börsen har fortsatt utvecklats väl. Förväntningar på finanspolitiska stimulanser i USA och att det även ska gynna europeiska företag bidrar också.

Samtidigt börjar marknaderna visa oro inför de europeiska valen. Framför allt Frankrike är i fokus. Spreaden mellan tyska och franska statsobligationer är nu den högsta sedan eurokrisen 2012. Även i italienska statsobligationer ser vi en ökad riskpremie.

Fortsatt politisk oro kommer att bidra till att denna trend med riskpremier i utsatta länder förstärks. Investerare söker sig till säkra tillgångar (som tyska och svenska statsobligationer) och undviker de mer utsatta länderna. Euron kan komma under press om eurosamarbetet uppfattas som osäkert, exempelvis om Frankrike, Holland eller Italien utlöser en folkomröstning om euromedlemskap.

Det har bland annat Marine Le Pen lovat om hon vinner det franska presidentvalet. Om marknadsoron tilltar kommer det på sikt få negativa effekter även på den ekonomiska utvecklingen. Konjunkturen drivs dock av starka ekonomiska fundamenta och är robust för tillfällig oro.

Inget land kommer att kunna stå emot om politisk osäkerhet övergår till en genuin politisk kris. Alla riskscenarier som inbegriper en upplösning av eurosamarbetet, handelskrig mellan usa och Kina finns med i bilden, faktorer som med stor sannolikhet skulle leda till fallande börser, minskad handel och lägre tillväxt.

Men det mest troliga scenariot är att vi får en hyfsad ekonomisk utveckling, fast räkna med stor nervositet och svängningar på marknaden under 2017.

Anna Breman
chefsekonom, Swedbank

Listat

Ljuset

Härligt att ljuset börjar återvända.

Semlor

Jag är barnsligt förtjust i fettisdagen.

Trump

Kommer (tyvärr) att fortsätta fascinera och förskräcka.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]