[ Annons ]

Foto: Johan Bergmark.
Publicerat 15 juni, 2017

EUFORISK

Unionen är knappast i högform. Samtidigt som EU måste leverera och återvinna förtroendet, höjs kritiska röster mot okänslig detaljstyrning. Men Centerpartiets Fredrick Federley ser ingen anledning att bli eufobisk.

Ensam i en lätt bedagad champagnebar på Bromma flygplats.

[ Annons ]

Jag kan inte bestämma mig för om metaforen ska gälla Fredrick Federley eller, ja faktiskt, EU-frågornas ställning i den svenska dagspolitiken. Det får bli båda.

Först den enda centerpartisten i EU-parlamentet, ständigt på väg mellan Bryssel och Stockholm, som ser sig lite vilset om i transithallen innan han får syn på oss i baren där vi stämt möte.

– Jag passerar ju här hur många gånger som helst men har aldrig lagt märke till att den här baren finns. Den är ju faktiskt rätt snygg.

Uppenbarligen har han, som en gång var Stureplanscenterns banerförare, numera inte mycket tid över för glitter och flärd. Ur den bruna läderportföljen sticker papper prydligt insorterade i olikfärgade plastmappar fram. Som ensam representant för partiet i Bryssel gäller det att utnyttja restiden till inläsning av den enorma mängd frågor som avhandlas i parlamentet. I ytterfacket ligger vad som brukar lyftas fram som ett av de mer infekterade exemplen på EU:s detaljstyrning – en dosa Generalsnus.

Nu får ni anstränga er fantasi. Men tänk er att en av alla dessa detaljfrågor har tagit fysisk gestaltning och nu sitter där ensam längst inne i baren. Inte ens bartendern orkar lyssna på svadan som aldrig vill ta slut. Inte förrän frågan, nu i form av ett direktiv rejält stärkt på europeiska druvor, knackar på vår axel och torrt meddelar att nu är ni så goda och implementerar detta, som vi fattar att det här faktiskt var någon vi borde ha brytt oss om.

Jag är ibland lite avundsjuk på Socialdemokraterna och Moderaterna som är flera ledamöter hemifrån, säger Fredrick Federley som hoppas på framgång för Centern i nästa EU-val. Foto: Johan Bergmark.

Fredrick Federley anser att vi trots ett 22-årigt förhållande fortfarande förhåller oss tämligen halvhjärtat till EU-frågorna.

– Jo, det är en liten sjuka att vi i Sverige inte följer med i EU-kommissionens arbete. I parlamentet har vi börjat ta fram en egen initiativrapport så fort vi vet att det är en ny lagstiftning på väg från kommissionen. Det gör det möjligt för oss att tidigt kunna säga ”ta den här riktningen, det kommer göra det enklare för alla”. Det borde vi som medlemsland också göra istället för att som nu bli tagna vid sängen vid varje implementering, säger Fredrick Federley.

Lika yrvakna menar han att press och organisationer ofta är.

– Fler behöver inse att de måste flytta sitt fokus över nationsgränsen, särskilt nu när det diskuteras förslag som kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Ett tydligt exempel låg i det så kallade vinterpaketet från EU-kommissionen. Det handlar om över tusen sidor lagtext med förslag som exempelvis bindande mål på 30 procents energieffektivisering till 2030. Det mesta positivt ur fastighetsägarsynpunkt. Men också en oönskad överraskning – nya krav på individuell mätning av värme och varmvatten.

Som gruppledare för liberalerna i industriutskottet är Fredrick Federley väl insatt. Visserligen förhandlar han inte just energieffektivitet i byggnader, men han ansvarar för att hela gruppen ska hålla en gemensam linje.

Hur ser du på möjligheten att få ett undantag?

– De borde vara rimligt goda. Det är ett sydeuropeiskt perspektiv på energieffektivisering som inte funkar för oss. Då får vi se till att justera förslaget så att länder som redan uppnått ett visst mått av energieffektivitet i byggnaderna eller som har en stor andel fjärrvärme ska kunna undantas från att installera mätning i varje hem. Jag såg en beräkning på vad det skulle kosta, och det är ju helt ohemula pengar.

Men är det trots allt inte ett exempel på hur EU i alltför hög grad detaljreglerar?

Från svensk sida är vi ganska duktiga på att påtala det när vi inte tycker om någonting. Men så vill vi gärna detaljreglera andra saker.

– Delvis. Många anser ju att eu ska detaljreglera mindre. Men det kanske man också behöver i många fall. Men från svensk sida är vi ganska duktiga på att påtala det när vi inte tycker om någonting. Men så vill vi gärna detaljreglera andra saker.

– Hur som helst, klimat- och energipolitik tycker jag helt klart är något som eu verkligen ska ägna sig åt. Det kan väl vara att man går för långt i detaljerna ibland. Men så länge man kan göra undantag för regionella särarter så kan det lösa sig ganska så bra.

Men Fredrick Federley menar att eu ofta helt oförskylt anklagas för klåfingrigt förmynderi. Han plockar upp snusdosan.

– I tobaksdirektivet finns inskränkningar hur den här ska märkas och så vidare. Men vad många inte vet är att det är den svenska regeringen som gör de största inskränkningarna. Och sen pekar på att det är ett EU-direktiv.

Liknande exempel finns i fastighetsbranschen. Ett är EU-reglerna för att förhindra personskador i hissar. I Sverige utvidgade Boverket omfattningen så att kravet på innerdörrar skulle gälla såväl nya som vissa gamla hissar. Många fastighetsbolag protesterade när de insåg att många väl fungerande hissar var tvungna att bytas ut.

Det är inte alltid EU som ska lastas för den tunga bördan av regler. De nationella parlamenten och myndigheterna tenderar att gå längre än vad EU-direktiven kräver. Ett fenomen känt som ”gold-playing”. Foto: Johan Bergmark.

Det förekommer så klart inte bara i Sverige, fenomenet brukar refereras som gold-plating.

– Det är helt vidrigt. Jag vill att man ska förbjuda möjligheterna till gold-plating. Här passar alla regeringar, även när Centern satt i regeringsställning, på att trycka in lite extra. Om någon sedan blir förbannad kan man bara peka och säga att det var ett EU-direktiv.

Men varför sker det?

– Man vill göra saker, men är inte beredd att ta det politiska ansvaret. Där har egentligen britterna en bättre modell där ett direktiv som antagits omedelbart blir brittisk lag. Då har man inte hela den långa implementeringsprocessen där vi ständigt fuckar upp saker.

Kanske kan det te sig fjuttigt att prata om snus, hissar och individuell mätning när hela eu-bygget ser ut att vackla. Fredrick Federley är dock inte alltför orolig.

– Det är alltid lite stökigt i Europa. Radikala krafter har alltid funnits, men de har aldrig klarat av att rå på systemet. Och majoriteten har aldrig backat upp dem.

Och kanske är det just i de små tingen som EU:s framtida öde ligger. Fredrick Federley menar att de radikala krafterna mot frihandel, för nationalism, är betydligt mer i minoritet än vad debatten framställer det som.

– Och Brexit är snarast en anomali.

I balansgången, där detaljstyrning som står mot nationella särdrag vilar en stor del av EU:s nuvarande problematik. Detta är en högst levande fråga inom eu. Den första mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en vitbok om EU:s framtid med fem vägval för unionen. Tanken är att sparka igång en framtidsdiskussion för att vinna tillbaka förtroendet bland alltmer skeptiska medborgare och samtidigt blåsa nytt liv i samarbetet. Fredrick Federley förespråkar linje fyra.

– EU skulle må bra av större effektivitet i genomförandet och kontrollen. Det största problemet är ju inte att eu gör för lite, utan att kontrollen att besluten efterlevs saknas.

[SN2304 Brussels airlines. Gå till gate sex]

Fredrick Federley slänger ner sin snusdosa och skyndar till gaten.

VITBOK OM EU:S FRAMTID – FEM VÄGAR ATT GÅ

Scenario 1: Fortsätta som förut

EU förverkligar nuvarande uppgörelser, och satsat på en ”stegvis utveckling” mot exempelvis en djupare inre marknad.

Scenario 2: Enbart den inre marknaden

Ett slags mini-EU som slutar lägga kraft på känsliga frågor som migration och utrikespolitik.

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer

Grupper av medlemsländer kan fördjupa sitt samarbete kring exempelvis försvar, inre säkerhet eller sociala frågor.

Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare

Ett bantat EU som satsar desto mer på ett antal utvalda politikområden. Till exempel gemensamt yttre gränsskydd, asylhantering och försvarspolitik.

Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans

Full integration i ett federalt EU med delvis gemensam finanspolitik.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]