[ Annons ]

Sverige får sig en känga av EU-kommissionen för de hittills små ansträngningar som gjorts för att stabilisera läget på bostadsmarknaden. I en ny rapport rekommenderas enklare byggregler och en mer diversifierad hyressättning.
Publicerat 3 mars, 2015

EU vill se reformerad hyresmarknad i Sverige

Sverige får sig en känga av EU-kommissionen för de hittills små ansträngningar som gjorts för att stabilisera läget på bostadsmarknaden. I en ny rapport rekommenderas enklare byggregler och en mer diversifierad hyressättning.

Till skillnad från i många andra EU-länder har fastighetspriserna i Sverige inte påverkats av någon nedgång. Tvärtom så har priserna ökat, delvis på grund av högre disponibla inkomster i hushållen, låga räntor och en stark demografi.

[ Annons ]

Det skriver EU-kommissionen i en ny landrapport om makroekonomiska skillnader i Sverige.

Men det ligger även strukturella orsaker bakom de höga huspriserna i Sverige. Rapportförfattarna skriver att den svenska bostadsmarknaden präglas av ineffektivitet och svag konkurrens som resulterat i bostadsbrist.

Sammanfattningsvis slår rapporten fast att Sverige endast har gjort begränsade framsteg utifrån de landsspecifika rekommendationerna som utfärdades av EU-kommissionen för 2014. Det noteras att bland annat det kommande amorteringskravet för nya bolånetagare är ett steg i rätt riktning för att effektivisera marknaden, men att inga politiska åtgärder ännu vidtagits för att reformera hyresmarknaden.

Hushållens skuldsättning ligger idag på 160 procent och tros fortsätta uppåt.

EU-komissionen råder Sverige att fortsätta arbetet med att förenkla plan- och byggregler, investera i allmänna infrastruktursatsningar, och konkurrensutsätta byggmarknaden hårdare för att få fart på nyproduktionen. En annan rekommendation är att öppna upp för ett vidare spann av hyressättningsnivåer.

Med kommunernas inflytande över nyproduktionen anser rapporten också att politiska beslut bör innehålla fler incitament för kommunerna i fråga om stöden för en större och snabbare byggtakt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]