EU-kommissionen rekommenderar Sverige att öka investeringarna i bostadsproduktion och minska hyresregleringen.
Publicerat 19 maj, 2016

EU till Sverige: Minska hyresregleringen

EU-kommissionen upprepar än en gång sina rekommendationer för att få bukt med problemen på bostadsmarknaden. Men den här gången har Sverige en sällsynt chans till bättring inför nästa års granskning.

Än en gång höjer EU-kommissionen ett varnande finger åt Sverige. I sina senaste rekommendationer för Sverige pekar kommissionen ut den fortsatta höga belåningen i svenska hushåll och andra problem på bostadsmarknaden som ett av de största hoten mot den svenska ekonomin.

[ Annons ]

Kommissionen ställer sig positiv till det snart införda amorteringskravet men föreslår flera åtgärder som de anser nödvändiga för att värna om landets ekonomi. Bland annat rekommenderar kommissionen utökade investeringar i bostadsbyggande, minskade skatteavdrag för räntor på bostadslån och att hyresregleringen begränsas.

”Bostadsförsörjningen hämmas av en ineffektiv användning av det existerande beståndet och av en höggradig hyresreglering,” skriver kommissionen i sin analys av Sveriges ekonomi.

Att flera av EU-kommissionens rekommendationer från tidigare år återkommer överraskar inte Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige. Men han poängterar att de i år kommer vid ett sällsynt lämpligt tillfälle.

– Som Kommissionen konstaterar har reformviljan hittills varit begränsad, fastän utmaningarna tilltagit. Den här gången kommer de dock mitt under pågående bostadssamtal och det finns en unik möjlighet för regeringen och oppositionen att gemensamt undvika några av rekommendationerna till nästa år, kommenterar Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige.

Förslagen är riktade mot den svenska regeringen men är just bara förslag. Hade Sverige varit ett av de länder som använder den gemensamma valutan euro så hade rekommendationerna snarare varit krav. Men regeringen är ändå tvungen att svara kommissionen om hur rekommendationerna kommer att hanteras.

– Risken är väl överhängande att svaret inte kommer att avvika från tidigare års svar. Och som framgår har svaren hittills inte övertygat. Det är i handling man visar sina avsikter, avslutar Martin Lindvall.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]