[ Annons ]

Sverige bör fasa ut rätten till avdrag på bolåneräntan och slopa det som återstår av hyresregleringen. Det menar EU-kommissionen i sina senaste rekommendationer för Sverige.
Publicerat 30 maj, 2013

EU: Sverige måste effektivisera bostadsmarknaden

Sverige bör fasa ut rätten till avdrag på bolåneräntan och slopa det som återstår av hyresregleringen. Det menar EU-kommissionen i sina senaste rekommendationer för Sverige.

Sverige måste effektivisera bostadsmarknaden och åtgärda den höga privata skuldsättningen. Det menar EU-kommissionen som på onsdagen gick ut med landspecifika rekommendationer till alla medlemsländerna.

[ Annons ]

Kommissionen konstaterar att de svenska hushållens skulder, som är cirka 170 % av den disponibla inkomsten, inte har stabiliserats förrän på senare tid och troligtvis inte kommer att sjunka på kort sikt. För att komma tillrätta med skuldsättningen bör Sverige minska den skevhet i bostadsbeskattningen som gynnar skuldsättning genom att fasa ut avdragsrätten för räntor på bostadslån och/ eller öka fastighetsskatterna. Bostadslånen bör också utformas på ett sådant sätt att fler uppmuntras att amortera.

– EU-kommissionen är återigen tydlig med att den svenska bostadsmarknaden utgör ett långsiktigt hot mot stabiliteten i den svenska ekonomin. Det är därför angeläget med breda politiska överenskommelser om långsiktigt stabila reformer som förbättrar bostadsmarknadens funktionssätt mer än på marginalen. Hittills har vi dessvärre sett få indikationer på en sådan vilja till handslag över blockgränsen, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige.

Kommissionen anser även att konkurrensen bör öka inom den svenska byggsektorn för att fler företag ska starta. Det bör också bli lättare och gå snabbare att få bygglov. Vidare rekommenderas Sverige att slopa ”återstående inslag av hyresreglering”.

– Kommissionen, liksom bland andra OECD, Finanspolitiska rådet och regeringens egen hyresbostadsutredning, är tydlig med att hyresregleringen utgör ett strukturellt problem som hämmar en väl fungerande bostadsmarknad. Att fortsätta ignorera detta är allvarligt och medför att problemen riskerar att förvärras, säger Martin Lindvall och avslutar;

– Att återkommande avvisa kritiken mot det svenska hyressättningssystemet utifrån semantiska resonemang om att riksdagen inte beslutat om ett hyrestak eller att lagen om hyresreglering formellt avskaffades på 1970-talet kan man betrakta som oseriöst, men tyvärr indikerar det även ett ointresse för att diskutera hur de strukturella problemen ska tacklas.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]