[ Annons ]

Joachim Lindborg är arkitekt för systemintegrationer på Ngenic.
Publicerat 8 mars, 2023

EU-satsning på energigemenskap

I Täby, Bålsta och östra Gotland testas energigemenskaper inom projektet Masterpiece. En satsning inom EU för att finna en gemensam lösning som främjar energigemenskaper.

Kortfattat går en energigemenskap ut på att producera, använda och lagra energi tillsammans med andra i närområdet. Tillsammans med Uppsala kommun och Sustainable Innovation står företaget Ngenic bakom den svenska delen i projektet Masterpiece. Tillsammans med projekt i nio andra europeiska länder delar man på 60 miljoner kronor från EU-kommissionen. Genom att testa lösningar inom skilda bostadsformer och under förutsättningar i olika länder hoppas kommissionen finna en EU-gemensam lösning som främjar energigemenskaper.

I Bålsta består energigemenskapen av fyra flerbostadshus med tio lägenheter i varje. Inom Östergarnslandet på Gotland deltar 150 olika aktörer – allt från villor och fritidshus, till bydgegårdar, kyrkor och företag. I Täby är åttahundra lägenheter i en gemenskap i en fastighet.

[ Annons ]

– Det som det pratas för lite om är vilket stöd och nätnytta som dessa gemenskaper faktiskt kan leverera. Att inom en gemenskap samordna laster som elbilar, tvättstugor, matlagning, värmepumpar, fläktar, lokala verkstaden, badhuset, etc för att nyttja befintligt nät maximalt, alltså minska sina effektuttag, gör att det lokala elnätet får plats för fler anslutningar. Det kan vara helt avgörande för vår tillväxt, säger Joachim Lindborg som är arkitekt för systemintegrationer på
energiteknikföretaget Ngenic.

Han menar att en energigemenskap också skulle kunna ta steget att bidra till bättre elkvalitet och att och avlasta elnäten. Där skulle han kunna tänka sig en ny energigemenskapstariff som skapar incitament än att bara dela på energi från solel energi. Därför hoppas han att man inom Masterpiece ska kunna hitta fler nyttor och även växla upp antalet energigemenskaper. I dag finns det olika varianter av grannsamarbeten kring energianvändning runt om i Europa, men regelverk och förutsättningar skiljer sig åt.

– Det finns både policy- och teknikutmaningar för att finna en gemensam väg framåt, men jag tror att
Sverige kommer ha fördel i implementeringen av energigemenskaper. Vi är vana vid att samordna oss i föreningslivet och vi ligger tekniskt i framkant, säger Joachim Lindborg.

Han tror att energikrisen gör att man på gräsrotsnivå driver på för att förändra den egna situationen även när regelverken inte hinner med.

– Det kan vara dyrt att på egen hand investera i solceller, tillsammans med grannarna blir kostnaderna lättare att bära. Om gemenskapen dessutom styr konsumtionen bort från topplasttimmarna bidrar de ytterligare till samhällsvinst, säger Joachim Lindborg.

Joachim Lindborg anser att det idag är alldeles för stort fokus på att bygga om stora delar av de lokala näten för att lösa kapacitetsproblemetik.

– Man skulle ofta slippa det om man bättre nyttjade potentialen hos energigemenskaper och i bästa fall skulle man kanske inte ens behöva bygga ett micronät för att lösgöra nyttan. Vi borde digitalisera först.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]