[ Annons ]

Minska hushållens skuldsättning och verka för att förbättra effektiviteten på bostadsmarknaden. Det är i korthet de slutliga rekommendationer som EU nu riktar mot den svenska bostadsmarknaden.
Publicerat 15 augusti, 2013

EU: Så kan den svenska bostadsmarknaden förbättras

Minska hushållens skuldsättning och verka för att förbättra effektiviteten på bostadsmarknaden. Det är i korthet de slutliga rekommendationer som EU nu riktar mot den svenska bostadsmarknaden.

EU: s finansministrar har nu antagit de slutliga rekommendationerna om medlemsstaternas ekonomiska politik och två av de fyra rekommendationerna som riktas till Sverige handlar om bostadsmarknaden. För svensk del menar EU att man måste arbeta med att hantera riskerna med hushållens skuldsättning och om att förbättra effektiviteten på den svenska bostadsmarknaden.

[ Annons ]

För att skapa en effektivare bostadsmarknad rekommenderas Sverige att främja en ökad konkurrens i byggsektorn. Det handlar till exempel om att se över planprocessen för att öka öppenheten, korta ledtiderna och minska hindren för nya byggföretag att etablera sig. Bland rekommendationerna finns också en uppmaning till Sverige att fortsätta reformeringen av det svenska hyressättningssystemet.

– EU:s rekommendationer ger stöd för de många initiativ som redan tas för att exempelvis minska hindren för produktion av nya bostäder. Vad gäller förändringar som bidrar till att reformera hyressättningen, och därmed effektivisera den svenska bostadsmarknaden, är nog verkligheten många gånger en starkare drivkraft än EU:s råd. Men de understryker att något behöver göras, vilket i sin tur kan bidra till att sänka tröskeln för att inhemska politiska initiativ tas i frågan, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef vid Fastighetsägarna Sverige.

När det gäller hushållens skuldsättning menar EU att Sverige måste minska den skevhet i skattesystemet som gynnar skuldsättning, genom att fasa ut avdragsrätten för ränteutgifter för bostadslån alternativt också öka fastighetsskatterna.

– Höjd fastighetsskatt är inget som Fastighetsägarna förordar. Tvärtom verkar vi för en sänkt beskattning av bostadshyresfastigheter och lokaler, säger Martin Lindvall. Utöver de rekommendationer som EU nu ger efterlyser vi insatser som stimulerar rörligheten på bostadsmarknaden, till exempel en översyn av den så kallade flyttskatten. En gradvis sänkning av reavinstbeskattningen vore värdefull för att ge fler möjlighet att finna ett boende som bättre passar deras behov.

Det var den 9 juli som EU:s finansministrar i Rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, antog den slutliga versionen av de landspecifika rekommendationerna om medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik i den europeiska planeringsterminen. Antagandet följer efter godkännande av medlemsländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]