Pengar från EU:s strukturfonder kommer att användas till energieffektiviseringar och förnybar energi. Men exakt hur pengarna kommer att fördelas är inte preciserat. Nu hoppas branschen att delar av pengarna ska gå till energieffektiviseringar av byggnader.
Publicerat 21 maj, 2013

EU-medel kan gå till energieffektiviseringar

Pengar från EU:s strukturfonder kommer att användas till energieffektiviseringar och förnybar energi. Men exakt hur pengarna kommer att fördelas är inte preciserat. Nu hoppas branschen att delar av pengarna ska gå till energieffektiviseringar av byggnader.

Den 16 maj tog regeringen ett inriktningsbeslut om hur EUs strukturfondspengar ska fördelas i Sverige. Beslutet handlar om den kommande programperioden 2014-2020. Strukturfonderna utgörs av flera fonder, varav en är Regionala utvecklingsfonden. Enligt EU-kommissionens förslag till strukturfonder 2014-2020 ska 20 procent av regionalfondens pengar öronmärkas för åtgärder för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Inom ramen för det finns möjlighet för Sverige att stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom bostadssektorn.

[ Annons ]

– Det är bra om strukturfondspengar kan användas till energieffektivisering av byggnader särskilt i befintlig bebyggelse och inte enbart bostäder. Stödet kan utgöra ett incitament för genomförda energieffektiviseringsåtgärder men det är viktigt att fastighetsägaren får bestämma själv vad som är lämpliga åtgärder för minskad energianvändning för hans fastighetsbestånd. Pengarna kan också användas till informationsinsatser och lyfta fram goda exempel där  någon fastighetsägare har åstadkommit en väsentlig energibesparing för att nå t.ex. 20/20 målet, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna.

Den svenska regeringen har beslutat att 85 procent av medlen kommer att avsättas till åtta regionala program. Resterande 15 procent avsätts för ett nationellt program. Sammanlagt kommer minst en femtedel av pengarna att investeras i övergången till en koldioxidsnål ekonomi, det vill säga förnybar energi och energieffektivisering. Inom de regionala programmen ska minst 13 procent läggas på att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer och i det nationella programmet avses 57 procent avsättas för samma sak.

– SABO anser att regionalfondspengarna bör användas till att finansiera energiåtgärder i bostäder. Åtgärder som inte är företagsekonomiskt lönsamma samt demonstrationsprojekt som gör det möjligt att utveckla befintlig teknik bör prioriteras, säger Kurt Eliasson.

Läs mer om beslutet här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]