Patrik Hall, vd på Heimstaden.
Publicerat 30 september, 2019

EU-lån till ”affordable housing” i Sverige

Med tre miljarder kronor i ett fördelaktigt lån från Europeiska Investeringsbanken, EIB, och investeringsstöd ska Heimstaden bygga 3 300 hyreslägenheter med låg hyra.

Heimstaden är inte först med att få lån från EIB, bland annat SKB, Stockholms bostadskooperation, och Rikshem har tidigare erhållit lån till olika projekt. Men detta lån som ska gå till 3 300 nya bostäder är det största EIB-lånet till Sverige och även det första med krav på att lägenheterna som byggs ska ha låga hyror och rikta sig till grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. En del av finansieringen kommer även att användas till samhällsnyttiga tjänster såsom bibliotek och stödboende för äldre. Bostäderna ska även vara energieffektiva bostäder och bidra till minskade CO2 utsläpp.

[ Annons ]

Pengarna från EIB blir en del av finansieringen i sju bostadsprojekt i Storstockholm, i Skåne, Sundsvall, Helsingborg och Lund.

– I alla dessa projekt är marken som ska bebyggas tidigare industriområden eller annan typ av mark som inte är grönområden, det är också ett av kraven från EIB att inte ta så kallad ”god mark” i anspråk, säger Patrik Hall, vd på Heimstaden.

Planen är även att söka investeringsbidrag till samtliga projekt vilket möjliggör kravet på att lägenheterna ska vara ”affordable” – alltså riktade till breda grupper som inte har så höga inkomster.

– Nu har vi till skillnad från många andra länder i Europa en reglerad hyresmarknad som gör att nivåerna inte är jämförbara, påpekar Patrik Hall.

Hur fördelaktiga är då dessa lån från EIB? Patrik Hall säger att han inte känner till de räntenivåerna men att det är bättre marginal än att låna på bank eller den finansiella marknaden.

– I och med att det är ett icke säkerställt lån så slipper vi pantbrev med alla de kostnader de innebär. Och löptid med max 10 år är också attraktivt för sådana här projekt, säger Patrik Hall.

 

Fakta:

Europeiska investeringsbanken (”EIB”) är Europeiska unionens långsiktiga låneinstitut, som ägs av dess medlemsstater. Det ger tillgång till långsiktig finansiering för sunda investeringar, som bidrar till att uppfylla EU:s politiska mål. Bara under 2018 gjorde EIB tillgängligt 1,37 miljarder euro i lån till svenska projekt inom olika sektorer, inklusive forskning och utveckling, industri, energieffektiva byggnader och telekommunikation.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]