Sverige har en hög privat skuldsättning och ineffektiv bostadsmarknad. Det anser EU-kommissionen i en ny rapport som riktar en rad krav mot Sverige.
Publicerat 27 februari, 2014

EU kritiserar ineffektivitet på Sveriges bostadsmarknad

Sverige har en hög privat skuldsättning och ineffektiv bostadsmarknad. Det anser EU-kommissionen i en ny rapport som riktar en rad krav mot Sverige.

I veckan släppte Boverket en sammanfattning av EU-kommissionens syn på medlemsländernas bostadspolitik, och kritik mot Sverige lyfts på flera områden. Framför allt uttrycks oro över svenskarnas höga privata skuldsättning som idag ligger på närmare 80 procent av BNP, och en ineffektivitet på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

I rapporten framgår att det ekonomiska läget inom EU har ökat den sociala utsattheten bland Sveriges medborgare. Man skriver att den andel av befolkningen som lever i, eller riskerar att leva i fattigdom, har vuxit från 15 procent år 2008 till 18 procent idag. Kommissionen anser därför att Sverige måste bli bättre på att tillgodose ekonomiskt svaga grupper med något som i princip alla andra medlemsländer än just Sverige erbjuder, nämligen subventionerade bostäder.

Kommissionen efterlyser också skärpta åtgärder från Finansinspektionen och trycker hårt på att systemet för att bestämma hyror måste reformeras ytterligare för att på sikt minska byggtiderna och öka konkurrensen inom byggsektorn.

Sverige är också ett av de länder som uppmanas av EU-kommissionen att förbättra levnadsvillkoren för romer, bland annat i fråga om romernas boendeförhållanden. För detta ändamål vill kommissionen kanalisera strukturfondsmedel till insatser för romsk integration.

EU-kommissionen kommer under året att lägga fram en slutlig bedömning av Sveriges situation och då samtidigt presentera specifika rekommendationer.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]